آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

۱۵ بازديد
آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردانآخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردان

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 

رشته مهندسی شیمی یکی از رشته های ارائه شده در گروه آزمایشی فنی مهندسی می باشد و داوطلبان برای پذیرش در این رشته می بایست در آزمون سراسری این گروه آزمایشی فنی و ریاضی شرکت کنند.رشته مهندسی شیمی در دوره های روزانه،نوبت دوم،پردیس خودگردان و آزاد ارائه می شود . تعداد کل واحدهای درسی این دوره ۱۴۲ واحد درسی و ۲ واحد کارآموزی می باشد که واحدهای اختصاص داده شده برای هریک از دروس عمومی و اختصاصی در ادامه مطلب ذکر شده است.

واحدهای درسی مهندسی شیمی در دوره کارشناسی

 ردیف

  نام درس

  تعداد واحد

  ۱

  دروس عمومی

  ۲۲ واحد

  ۲

  دروس پایه

  ۴۴ واحد

  ۳

  دروس اصلی

  ۵۸ واحد

  ۴

  دروس تخصصی

  ۱۲ واحد

  ۵

  دروس انتخابی

  ۶ واحد

  ۶

  کارآموزی

  ۲ واحد

شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان

  • شهریه ثابت (تومان)                          ۳/۰۰۰/۰۰۰ الی ۴/۹۰۰/۰۰۰
  • شهریه متغیر دروس نظری (تومان)        ۲۰۰/۰۰۰ الی   ۴۰۰/۰۰۰
  • شهریه متغیر دروس عملی (تومان)       ۲۵۰/۰۰۰ الی   ۷۰۰/۰۰۰
  • شهریه متغیر دروس پایه (تومان)          ۲۰۰/۰۰۰ الی   ۴۰۰/۰۰۰

آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

نام رشته  رتبه در سهمیه دانشگاه محل پذیرش نوع سهمیه
مهندسی شیمی ۱۸۹۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت)
مهندسی شیمی ۲۱۵۵

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت)
مهندسی شیمی ۲۲۲۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت)
مهندسی شیمی ۲۸۹۳

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت)
مهندسی شیمی ۳۱۳۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت)
مهندسی شیمی ۳۶۴۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت)
مهندسی شیمی ۴۱۸۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)
مهندسی شیمی ۵۵۳۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)
مهندسی شیمی ۵۹۵۵

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)
مهندسی شیمی ۶۳۳۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)
مهندسی شیمی ۶۹۸۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)
مهندسی شیمی ۷۲۳۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)
مهندسی شیمی ۷۲۶۴

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)
مهندسی شیمی ۷۷۸۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)
مهندسی شیمی ۸۱۶۳

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)
مهندسی شیمی ۸۸۰۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)
مهندسی شیمی ۹۱۳۹ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)
مهندسی شیمی ۳۲۴۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه۱
مهندسی شیمی ۳۴۶۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه۱
مهندسی شیمی ۳۸۷۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر منطقه۱
مهندسی شیمی ۴۰۸۹ دانشگاه صنعتی امیرکبیر منطقه۱
مهندسی شیمی ۴۲۳۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر منطقه۱
مهندسی شیمی ۴۲۳۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر منطقه۱
مهندسی شیمی ۴۲۴۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه۱
مهندسی شیمی ۵۹۹۴

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه۱
مهندسی شیمی ۳۱۶۷ دانشگاه صنعتی امیرکبیر منطقه۲
مهندسی شیمی ۴۲۶۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر منطقه۲
مهندسی شیمی ۴۸۳۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه۲
مهندسی شیمی ۴۹۷۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر منطقه۲
مهندسی شیمی ۵۰۴۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر منطقه۲
مهندسی شیمی ۵۳۴۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه۲
مهندسی شیمی ۵۹۹۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه۲
مهندسی شیمی ۶۲۶۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه۲
مهندسی شیمی ۶۸۶۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه۲
مهندسی شیمی ۷۳۷۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه۲
مهندسی شیمی ۷۹۳۳

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه۲
مهندسی شیمی ۸۰۰۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه۲
مهندسی شیمی ۸۴۸۳

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه۲
مهندسی شیمی ۸۹۷۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه۲
مهندسی شیمی ۹۰۰۴

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه۲
مهندسی شیمی ۹۰۲۴

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه۲
مهندسی شیمی ۹۳۱۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه۲
مهندسی شیمی ۳۶۷۷

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه ۳
مهندسی شیمی ۳۹۷۸

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه ۳
مهندسی شیمی ۴۹۶۷

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه ۳
مهندسی شیمی ۵۲۸۵

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه ۳
مهندسی شیمی ۵۴۶۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه ۳
مهندسی شیمی ۵۸۹۵

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه ۳
مهندسی شیمی ۶۱۶۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه ۳
مهندسی شیمی ۶۳۵۷

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه ۳
مهندسی شیمی ۶۷۲۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه ۳
مهندسی شیمی ۷۱۰۵

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه ۳
مهندسی شیمی ۷۷۷۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

منطقه ۳

                   

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

  

 
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.