آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

۱۹ بازديد
آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)
 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 

رشته بینایی سنجی در حیطه بهداشت عمومی، درمان ، حفظ و نگهداری از بینایی فعالیت دارد. کارشناس بینایی سنجی در دوره کارشناسی در زمینه های تجویز لوازم مورد نیاز برای بهتربینی بیماران ، رفع دو بینی ، تنبلی چشم ، رفع عیوب انکساری ( نزدیک بینی ، دوربینی و آستیگماتیسم ) اطلاعات کسب کرده و پس از گذراندن دوره می تواند اطلاعات خود را پیاده نماید.
بسیاری از داوطلبان رشته بینایی سنجی را همان رشته چشم پزشکی می دانند اما این دو رشته متفاوت از یکدیگر هستند ، چشم پزشکان تخصص در تجویز دارو و جراحی های بیماری های چشمی دارند در حالی که کارشناس بینایی سنجی به تجویز لوازم و عینک و لنزهای های متناسب برای شرایط بیمار تجویز می کند.
محیط فعالیت کارشناس بینایی سنج در بیمارستان ها ، مراکز بهداشتی درمانی و کلینیک های تخصصی می باشد. لازم به ذکر است که رشته بینایی سنجی از آنجایی که بسیار رشته حساس با ظرافت کاری بالایی می باشد ، کارشناس مذکور می بایست از لحاظ میدان بینایی و سرعت عمل در حرکات دست بسیار قوی بوده و از لحاظ جسمانی سالم باشد.
آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)
حال که شناخت نسبتا خوبی از رشته بینایی سنجی به دست آوردیم و از آنجا که قبلا به بررسی رتبه قبولی رشته بینایی سنجی در دوره روزانه پرداختیم ، لازم است بدانیم برای پذیرش در این رشته در واحدهای پردیس خود گردان به چه رتبه ای نیاز داریم.
رتبه در سهمیه نوه سهمیه نام رشته دانشگاه محل پذیرش نوع دوره
۶۲۹۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۶۹۱۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۷۱۲۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۸۴۲۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۸۹۱۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۲۳۷۲ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۲۵۶۰ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۲۶۷۰ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۳۱۱۵ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۳۴۶۲ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۳۶۲۱ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۳۸۱۴ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۳۹۳۳ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۴۰۰۶ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۴۱۵۲ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۴۲۰ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۴۴۸ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۴۹۳۴ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۹۳۹ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۵۰۱۲ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۵۲۲۲ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۳۳۴ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۸۹۰ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۳۷۶۲ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۰۳۴ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۰۶۹ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۴۲۷۴ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۴۲۸۸ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۴۳۳۱ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۴۳۳۵ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۴۷۸۷ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۰۰۲ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۲۵۶ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۷۴۲ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۷۴۲ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۵۷۶۱ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۶۰۵۶ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۶۱۲۶ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۶۹۱۵ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۶۹۱۵ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۷۰۲۹ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۷۱۷۲ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۷۹۷۳ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۲۱۶۴ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۲۰۲ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۴۷۷ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۵۰۱ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۵۳۶ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۸۸۹ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۳۰۹۶ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۳۹۵۰ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۳۹۵۰ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۱۵۷ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۴۲۴۰ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۸۱۲ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۴۸۱۵ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۸۹۷ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۰۱۸ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۵۰۳۳ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۰۸۰ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۹۶۲ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۶۰۰۳ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۶۲۵۰ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۶۹۲۷ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان

                  

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.