آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

۱۶ بازديد
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)
 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 

رشته پزشکی یکی از رشته های پرطرفدار میان داوطلبان کنکور سراسری است که همگی مایل هستند در این رشته قبول شوند ، رشته پزشکی در دوره های روزانه ، آزاد و همچنین در پردیس های خودگردان ارائه می شود.دانشگاه های پردیس خودگردان تحت نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اداره می شود و جزء دانشگاه های سراسری می باشد ،افراد بسیاری خواهان قبولی در این دانشگاه ها خصوصا در رشته های پزشکی ،داروسازی و دندانپزشکی می باشند. پردیس های خودگردان شرایط مطلوبی را برای داوطلبان که امکان قبولی در دانشگاه های روزانه را نداند فراهم آورده است تا افرادی با رتبه های پائین تر بتوانند در این رشته ها به تحصیل بپردازند.
دوره های پردیس خود گردان از جمله دانشگاه هایی هستند که شرکت در این دوره ملزم به پرداخت شهریه نسبتا بالایی است و شهریه آن بین۱۴ الی ۱۶ میلیون تومان می باشد.

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

رتبه در سهمیه نوع سهمیه عنوان رشته دانشگاه نوع دوره
۵۲۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان
۶۹۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان
۱۲۳۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۱۲۴۲ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۱۳۳۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۱۴۷۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۱۵۲۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک پردیس خودگردان
۱۶۰۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان
۱۶۳۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل پردیس خودگردان
۱۶۶۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج پردیس خودگردان
۱۶۹۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین پردیس خودگردان
۱۷۰۰ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان پردیس خودگردان
۱۷۲۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان
۱۷۶۰ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی فسا پردیس خودگردان
۱۷۷۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج پردیس خودگردان
۱۷۸۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان
۱۸۳۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان
۱۸۴۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان
۱۸۸۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پردیس خودگردان
۱۹۱۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی فسا پردیس خودگردان
۱۹۴۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان پردیس خودگردان
۲۰۰۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی دزفول پردیس خودگردان
۲۰۲۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت پردیس خودگردان
۲۰۶۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۵۱۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۶۱۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین پردیس خودگردان
۶۳۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین پردیس خودگردان
۶۳۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جهرم پردیس خودگردان
۶۷۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۷۱۸ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج پردیس خودگردان
۷۷۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گناباد پردیس خودگردان
۷۸۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان
۷۸۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان
۸۰۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان
۸۲۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان
۸۳۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پردیس خودگردان
۸۳۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج پردیس خودگردان
۸۴۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پردیس خودگردان
۸۷۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پردیس خودگردان
۹۲۹ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج پردیس خودگردان
۹۳۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پردیس خودگردان
۹۶۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پردیس خودگردان
۹۶۹ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس پردیس خودگردان
۱۱۹۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان
۱۲۷۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی دزفول پردیس خودگردان
۱۳۲۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان
۱۳۶۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان پردیس خودگردان
۱۳۷۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان پردیس خودگردان
۱۴۰۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک پردیس خودگردان
۱۴۵۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۱۴۶۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پردیس خودگردان
۳۱۳ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان
۴۱۱ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان
۸۵۱ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان
۹۲۶ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان
۹۸۸ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان
۱۱۹۴ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۱۲۶۵ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج پردیس خودگردان
۱۳۴۳ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۱۳۷۲ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پردیس خودگردان
۱۳۸۲ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پردیس خودگردان
۱۴۸۸ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قم پردیس خودگردان
۱۵۲۰ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان پردیس خودگردان
۱۵۴۸ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی فسا پردیس خودگردان
۱۵۵۹ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان
۱۶۲۶ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی فسا پردیس خودگردان
۱۶۴۱ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان
۱۶۶۵ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان
۱۶۹۴ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان
۱۷۳۰ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان پردیس خودگردان
۱۷۵۱ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پردیس خودگردان
۱۷۸۰ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار پردیس خودگردان
۱۷۹۹ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سمنان پردیس خودگردان
۱۸۰۴ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جهرم پردیس خودگردان
۱۸۱۹ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گناباد پردیس خودگردان
۱۹۰۹ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گناباد پردیس خودگردان
۱۹۲۷ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان
۱۹۵۸ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان پردیس خودگردان
۱۹۹۳ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پردیس خودگردان
۲۰۲۶ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان
۲۰۸۴ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان
۲۱۳۳ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک پردیس خودگردان
۲۱۸۱ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پردیس خودگردان
۲۲۲۵ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام پردیس خودگردان
۲۲۵۳ منطقه ۱ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام پردیس خودگردان
۱۷۰۰ منطقه ۲ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان
۱۹۱۰ منطقه ۲ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان
۲۰۴۷ منطقه ۲ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۲۲۳۲ منطقه ۲ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان
۲۲۴۹ منطقه ۲ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۲۴۴۴ منطقه ۲ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج پردیس خودگردان
۲۴۹۷ منطقه ۲ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۶۱۳ منطقه ۲ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۶۷۱ منطقه ۲ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان
۲۷۰۷ منطقه ۲ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان پردیس خودگردان
۲۷۸۴ منطقه ۲ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پردیس خودگردان
۲۸۴۹ منطقه ۲ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان
۲۹۵۵ منطقه ۲ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان
۳۰۸۰ منطقه ۲ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار پردیس خودگردان
۳۲۴۸ منطقه ۲ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان پردیس خودگردان
۳۲۹۱ منطقه ۲ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اراک پردیس خودگردان
۳۳۳۴ منطقه ۲ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان
۸۷۷ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین پردیس خودگردان
۹۹۳ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایران پردیس خودگردان
۱۲۷۸ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان
۱۳۰۰ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج پردیس خودگردان
۱۴۰۰ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان پردیس خودگردان
۱۴۴۶ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان
۱۴۸۴ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی فسا پردیس خودگردان
۱۵۱۳ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی قزوین پردیس خودگردان
۱۵۵۴ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان
۱۵۸۱ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج پردیس خودگردان
۱۶۳۰ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پردیس خودگردان
۱۶۶۵ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جهرم پردیس خودگردان
۱۷۰۶ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج پردیس خودگردان
۱۷۳۲ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان
۱۷۸۴ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل رامسر) پردیس خودگردان
۱۸۳۶ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پردیس خودگردان
۱۸۹۶ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل بندرانزلی) پردیس خودگردان
۱۹۳۹ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پردیس خودگردان
۱۹۵۷ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار پردیس خودگردان
۱۹۶۶ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان
۲۰۰۰ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس پردیس خودگردان
۲۰۹۶ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان
۲۱۳۹ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی بابل پردیس خودگردان
۲۱۶۴ منطقه ۳ پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایلام پردیس خودگردان

                 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.