آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان

۱۵ بازديد
آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 

بینایی سنجی یکی از رشته های دانشگاهی است که برای ورود به ین رشته ،متقاضیان می بایست در کنکور علوم تجربی شرکت کنند و در صورت کسب نمره لام می توانند به ادامه تحصیل در این رشته بپردازند.لازم به ذکر است که این رشته به هیچ عنوان به صورت بدون آزمون ارائه نمی شود و برای ورود به این رشته نیاز به شرکت در کنکور سراسری می باشد.بینایی سنجی فقط در دوره های روزانه و پردیس خودگردان ارائه می شود و دانشگاه آزاد در این رشته پذیرش ندارد.
رشته ینایی سنجی از بازار کار بسیارخوبی برخوردار است به این صورت که یک کارشناس بینایی سنجی که اپتومتریست نیز نامیده می شود می تواند بعد از فارغ التحصیلی در بیمارستان های دولتی یا خصوصی، مرکز بهداشت، کلینیک های خصوصی بینایی سنجی و چشم پزشکی، بعضی کارخانه ها، سازمان های دولتی مثل سازمان های نظامی و انتظامی برای انجام معاینه چشم استخدام شود.ویکی از دلایل رقابت داوطلبان بایکدیگر برای ورود به این رشته به علت بازار کار و آینده شغلی آن می باشد.
آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان
در مطلب زیر به ذکر آخرین رتبه های قبولی در دوره های پردیس خودگردان در دانشگاه های مختلف پرداخته ایم در صورت تمایل به اطلاع از آخرین رتبه قبولی در سایر رشته ها ، می توانید با مشاوران ما در مرکز الومشاوره تماس حاصل فرمائید.
رتبه در سهمیه نوع سهمیه رشته دانشگاه نوع دوره
۶۹۱۷

ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت)

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۷۱۲۵

ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت)

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۸۴۲۷

ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۸۹۱۱

ایثارگر (۵ درصد ظرفیت)

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۲۳۷۲ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۲۵۶۰ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۲۶۷۰

منطقه ۱

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۳۱۱۵ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۳۴۶۲

منطقه ۱

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۳۶۲۱

منطقه ۱

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۳۸۱۴ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۳۹۳۳

منطقه ۱

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۴۰۰۶

منطقه ۱

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۴۱۵۲ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۴۲۰ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۴۴۸

منطقه ۱

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۴۹۳۴ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۹۳۹

منطقه ۱

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۵۰۱۲

منطقه ۱

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۵۲۲۲ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۳۳۴ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۸۹۰ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۳۷۶۲ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۰۳۴ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۰۶۹

منطقه ۲

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۴۲۷۴

منطقه ۲

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۴۲۸۸

منطقه ۲

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۴۳۳۱

منطقه ۲

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۴۳۳۵

منطقه ۲

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۴۷۸۷ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۰۰۲ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۲۵۶ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۷۴۲ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۷۴۲

منطقه ۲

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۵۷۶۱ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۶۰۵۶ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۶۱۲۶

منطقه ۲

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۶۹۱۵ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۶۹۱۵

منطقه ۲

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۷۰۲۹ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۷۱۷۲

منطقه ۲

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۷۹۷۳

منطقه ۲

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۲۱۶۴

منطقه ۳

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۲۰۲

منطقه ۳

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۴۷۷

منطقه ۳

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۵۰۱

منطقه ۳

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۵۳۶

منطقه ۳

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۸۸۹ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۳۰۹۶ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۳۹۵۰ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۳۹۵۰ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۱۵۷

منطقه ۳

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۴۲۴۰ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۸۱۲

منطقه ۳

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۴۸۱۵ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۸۹۷ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۰۱۸

منطقه ۳

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۵۰۳۳ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۰۸۰ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۹۶۲

منطقه ۳

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۶۰۰۳ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۶۲۵۰

منطقه ۳

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۶۹۲۷

منطقه ۳

بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان

               

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 

 
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.