آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری

۱۰ بازديد
آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 

رشته بهداشت عمومی از آن قبیل رشته هایی می باشد که بیشتر داوطلبان آن را پس از رشته های پیراپزشکی مانند پرستاری و هوشبری ، در اولویت قرار داده اند. این رشته در دانشگاه های روزانه ، پردیس خودگردان و آزاد ارائه می شود ولی رتبه هایی که در هر کدام از دانشگاه های مذکور پذیرفته می شود ، متفاوت است به طوری که دانشگاه روزانه در مقایسه با سایر دانشگاه ها از رتبه های بهتری پذیرش انجام می دهد و دلیل این امر را می توان به رایگان بودن تحصیل در این دانشگاه نسبت داد.

آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری
یکی از مواردی که باید در زمان انتخاب رشته در نظر داشته باشید ، اطلاع از رتبه قبولی در سال گذشته است تا با آگاهی بیشتر انتخاب رشته خود را انجام دهید در جدول زیر آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری (روزانه و پردیس خودگردان) فراهم شده است و می توانید برای اطلاع از رتبه قبولی سایر رشته ها ، با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی الو مشاوره در تماس باشید.
رتبه در سهمیه نوع سهمیه نام رشته دانشگاه محل پذیرش نوع دانشگاه
۵۱۱۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۵۲۷۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
۶۰۳۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
۶۳۴۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه روزانه
۶۷۲۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه
۷۴۴۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۷۵۴۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر روزانه
۸۳۳۰ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۷۲۶۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۷۸۷۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(محل تحصیل ورامین) روزانه
۸۲۷۹ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۸۹۵۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۹۲۶۸ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه
۹۷۴۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه
۹۹۹۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه
۱۰۱۶۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی نیشابور روزانه
۱۰۸۶۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
۱۱۵۳۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد روزانه
۱۱۸۹۸ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۱۲۱۵۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی خوی روزانه
۱۲۴۰۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پردیس خودگردان
۱۳۱۱۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۱۳۴۰۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام روزانه
۱۵۳۷۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت روزانه
۱۰۰۱۷ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه
۱۰۷۷۸ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۱۱۰۷۵ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۱۲۰۲۶ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه
۱۳۲۷۹ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
۱۴۰۷۸ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه روزانه
۱۵۸۶۴ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد روزانه
۱۶۵۲۲ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی جهرم روزانه
۱۷۱۳۷ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام روزانه
۱۷۳۴۹ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۱۷۷۴۲ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۱۷۹۱۷ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی خلخال روزانه
۱۷۹۱۷ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پردیس خودگردان
۱۸۳۴۹ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل ممسنی) روزانه
۱۸۳۴۹ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پردیس خودگردان
۱۸۳۴۹ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۱۹۱۲۴ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۱۹۸۹۴ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پردیس خودگردان
۲۱۷۴۲ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۲۴۱۲ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل قائن) روزانه
۲۲۴۱۲ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۲۴۹۳ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۲۸۷۱ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۳۳۹۲ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۳۵۷۸ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۴۳۳۷ منطقه ۱ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۷۰۵۲ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۱۲۱۲۵ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
۱۳۳۹۶ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه
۱۶۳۹۰ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه روزانه
۱۶۶۱۸ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه
۱۷۰۸۷ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی نیشابور روزانه
۱۷۲۴۱ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه
۱۷۵۴۲ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
۱۸۵۵۸ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۱۸۷۵۹ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی نیشابور روزانه
۱۹۳۴۵ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری روزانه
۱۹۵۸۷ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج روزانه
۱۹۹۱۸ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل رامسر) روزانه
۲۰۲۴۹ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه
۲۰۲۴۹ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۲۰۳۶۸ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج روزانه
۲۰۴۳۷ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۲۰۹۲۸ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۲۰۹۸۶ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۲۱۰۳۵ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
۲۱۲۵۸ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه
۲۲۱۸۷ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان روزانه
۲۲۵۳۰ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی خوی روزانه
۲۳۰۱۱ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
۲۳۵۹۴ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه
۲۴۰۸۰ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه
۲۴۴۷۲ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد روزانه
۲۴۷۱۶ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۵۴۱۳ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
۲۶۱۳۳ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پردیس خودگردان
۲۶۵۵۴ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پردیس خودگردان
۲۶۹۲۹ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۷۰۵۱ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پردیس خودگردان
۲۷۱۹۹ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان روزانه
۲۷۵۳۵ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه
۲۷۵۳۵ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۸۱۱۰ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۸۲۰۹ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۸۴۴۴ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی شوشتر روزانه
۲۸۴۴۴ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۸۷۲۴ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۲۸۷۲۴ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۸۹۴۰ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۸۹۷۰ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه
۲۹۰۳۷ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۹۳۱۰ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی سراب روزانه
۳۰۴۵۰ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم روزانه
۳۱۴۴۷ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه
۳۳۸۱۲ منطقه ۲ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل اوز) روزانه
۵۷۳۰ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
۵۹۱۸ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
۷۴۴۷ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۸۱۲۴ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه
۹۴۰۰ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه
۱۰۱۲۳ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه
۱۰۴۷۵ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه
۱۱۰۹۳ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل رامسر) روزانه
۱۲۱۲۸ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
۱۲۳۸۴ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد روزانه
۱۳۰۸۳ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه
۱۳۲۹۱ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه
۱۴۲۲۳ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۱۵۰۱۸ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه
۱۵۴۲۹ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
۱۶۱۴۷ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه
۱۶۶۰۴ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد روزانه
۱۷۱۷۵ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه
۱۷۷۵۶ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۱۹۹۶۵ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۰۰۰۰ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه
۲۰۵۷۹ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۰۸۶۷ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۱۱۹۹ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۲۱۲۰۰ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۲۱۶۱۲ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۱۷۰۹ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۲۲۱۷۵ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۲۲۷۰۷ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۳۰۰۱ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۳۰۹۳ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۳۶۸۷ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پردیس خودگردان
۲۳۸۷۱ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۴۱۷۹ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پردیس خودگردان
۲۴۶۱۸ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پردیس خودگردان
۲۸۵۲۹ منطقه ۳ بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت روزانه

                     

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

   

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.