آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتودرمانی دانشگاه سراسری

۱۱ بازديد
آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتودرمانی دانشگاه سراسری
 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتودرمانی دانشگاه سراسری

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 

 
 
تکنولوژی پرتودرمانی یا رادیولوژی یکی از رشته های پیراپزسکی است که در سال های اخیر بسیاری از داوطلبان شرکت کننده در کنکور گروهعلوم تجربی تمایل به قبولی در این رشته داشته اند.برای قبولی در این رشته پرطرفدار داوطلبان می بایست باتوجه به میزان ظرفیت هر دانشگاه رتبه لازم را کسب کنند.رادیولوژی رشته ای است که در دوره های روزانه ،ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان ارائه می شود.برای قبولی در دوره های روزانه حداقل رتبه داوطلب می بایست ۶۰۰۰ باشد که این رتبه در دوره های پردیس خودگردان می تواند تا رتبه ۱۰۰۰۰ نیز تغییر کند اما دوره های پردیس خودگردان با توجه به شهریه بالای آن ها که از ۱۴تا۱۸ میلیون تومان می باشد معمولا در انتخاب های بعدی داوطلبان قرار می گیرند.
آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتودرمانی دانشگاه سراسری
اطلاع از آخرین رتبه قبولی در تمامی رشته داوطلبان را در یک انتخاب رشته درست و منطقی راهنمایی می کند به همین در ذیل به ارائه آخرین رتبه های قبولی در رشته تکنولوژی پرتودرمانی پرداخته ایم . برای اطلاع از آخرین رتبه های قبولی در سایر رشته ها می توانید با مشاوران مرکز الومشاوره تماس حاصل نمائید.

 رتبه در سهمیه

 سهمیه قبولی رشته

 دانشگاه

 نوع دوره
۳۵۴۰ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه
۳۶۰۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج روزانه
۵۹۵۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۹۵۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۶۲۲۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۶۳۱۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۶۳۴۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۲۰۱۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۲۸۰۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۲۸۱۸ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۸۰۱۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۸۰۱۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۸۱۸۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۸۴۲۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۳۱۷۹ منطقه ۱ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۵۶۰۳ منطقه ۱ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه
۶۱۷۱ منطقه ۱ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه
۸۹۳۹ منطقه ۱ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۸۹۴۰ منطقه ۱ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۹۰۳۴ منطقه ۱ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۹۰۳۴ منطقه ۱ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۹۰۵۰ منطقه ۱ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۹۱۸۲ منطقه ۱ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۹۲۳۷ منطقه ۱ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۹۲۴۵ منطقه ۱ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۹۳۰۰ منطقه ۱ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۹۹۳۶ منطقه ۱ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۹۹۹۲ منطقه ۱ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۷۹۹۴ منطقه ۲ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۸۰۴۹ منطقه ۲ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۹۶۱۸ منطقه ۲ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۹۷۹۴ منطقه ۲ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۹۹۷۶ منطقه ۲ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۹۹۷۶ منطقه ۲ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۹۹۸۶ منطقه ۲ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۱۰۰۳۳ منطقه ۲ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۱۰۲۲۳ منطقه ۲ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۱۰۳۶۱ منطقه ۲ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۱۰۵۷۶ منطقه ۲ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۱۰۶۲۴ منطقه ۲ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۳۴۷۲ منطقه ۳ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۴۹۰۷ منطقه ۳ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد روزانه
۵۴۲۵ منطقه ۳ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه
۵۷۸۲ منطقه ۳ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه
۷۳۰۹ منطقه ۳ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۷۳۲۵ منطقه ۳ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۷۳۵۶ منطقه ۳ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۷۴۹۶ منطقه ۳ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۷۵۲۵ منطقه ۳ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۹۳۸۰ منطقه ۳ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۹۳۸۳ منطقه ۳ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۹۴۰۰ منطقه ۳ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۹۴۳۳ منطقه ۳ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۹۶۲۸ منطقه ۳ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۹۶۸۳ منطقه ۳ تکنولوژِی پرتودرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان

                     

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی تکنولوژی پرتودرمانی دانشگاه سراسری

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 

  
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.