آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان

۱۲ بازديد
آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل)

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل


 
رشته داروسازی در زیر گروه دو گروه آزمایشی علوم تجربی قرار دارد و یکی از رشته های پرطرفدار در میان داوطلبان گروه آرمایشی علوم تجربی می باشد. این رشته در دانشگاه های روزانه ، آزاد و پردیس خودگردان ارائه می شود و داوطلبان می توانند بر اساس رتبه ای که کسب کرده اند و هم چنین شرایط مالی خود ، این رشته را جهت ادامه تحصیل در یکی از دانشگاه های فوق انتخاب نمایند. دانشگاه پردیس خودگردان در مقایسه با دانشگاه روزانه رتبه های بالاتری را پذیرش می کند و همچنین تحصیل در این دانشگاه ، فقط از طریق پرداحت شهریه امکان پذیر است.
آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان 
یکی از مواردی که باید در زمان انتخاب رشته در نظر داشته باشید ، اطلاع از رتبه قبولی در سال گذشته است تا با آگاهی بیشتر انتخاب رشته خود را انجام دهید در جدول زیر رتبه قبولی رشته داروسازی در دانشگاه پردیس خودگردان فراهم شده است و می توانید برای اطلاع از رتبه قبولی سایر رشته ها ، با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی الو مشاوره در تماس باشید.
رتبه در سهمیه نوع سهمیه نام رشته دانشگاه محل پذیرش نوع دانشگاه
۹۴۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان
۹۶۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان
۱۰۳۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان
۱۱۱۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان
۱۳۴۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۱۴۷۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج پردیس خودگردان
۱۴۸۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان
۱۵۳۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پردیس خودگردان
۱۵۴۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پردیس خودگردان
۱۵۶۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان
۱۶۱۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان
۱۶۲۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان
۱۶۵۰ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۱۶۵۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان
۱۷۳۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان
۱۸۲۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان
۱۸۶۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۱۸۷۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان
۲۰۱۰ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۰۲۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان
۲۰۲۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان
۲۰۳۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۰۹۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان
۲۱۱۰ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان
۲۱۴۰ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان
۲۱۵۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان
۲۲۲۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان
۵۶۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان
۶۴۹ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان
۹۰۸ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان
۹۲۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج پردیس خودگردان
۹۵۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان
۹۹۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پردیس خودگردان
۱۰۵۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل پردیس خودگردان
۱۰۷۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان
۱۱۴۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان
۱۲۲۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان
۱۲۸۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان
۱۶۰۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پردیس خودگردان
۱۵۵۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان
۱۲۳۲ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۱۴۵۶ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۱۵۰۴ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۱۵۷۰ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پردیس خودگردان
۱۶۲۶ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان
۱۶۴۱ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۱۶۷۹ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان
۱۷۸۰ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۱۷۹۵ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج پردیس خودگردان
۱۸۱۱ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۱۹۰۴ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان
۱۹۳۸ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت پردیس خودگردان
۱۹۸۲ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان
۲۰۵۳ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان
۲۰۷۶ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۱۰۵ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان
۲۱۷۳ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز پردیس خودگردان
۲۲۴۵ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان
۲۴۱۳ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۴۲۶ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان
۲۴۳۹ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل پردیس خودگردان
۲۴۸۱ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۴۸۸ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان
۲۵۸۵ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۲۶۵۷ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل پردیس خودگردان
۲۷۳۸ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان
۳۰۸۶ منطقه ۱ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان
۲۹۶۳ منطقه ۲ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۳۰۸۶ منطقه ۲ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان
۳۲۵۳ منطقه ۲ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان
۳۴۸۰ منطقه ۲ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان
۳۶۶۵ منطقه ۲ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۳۷۹۳ منطقه ۲ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۳۸۷۶ منطقه ۲ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۳۹۲۸ منطقه ۲ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۴۰۰۹ منطقه ۲ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان
۴۱۴۰ منطقه ۲ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پردیس خودگردان
۴۵۶۸ منطقه ۲ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۴۷۸۷ منطقه ۲ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پردیس خودگردان
۱۳۴۴ منطقه ۳ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان
۱۶۰۶ منطقه ۳ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان
۱۶۱۷ منطقه ۳ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان
۱۷۳۲ منطقه ۳ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۱۷۸۱ منطقه ۳ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۱۸۰۶ منطقه ۳ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۱۸۲۳ منطقه ۳ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پردیس خودگردان
۱۸۶۷ منطقه ۳ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان
۱۹۳۴ منطقه ۳ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان
۱۹۹۵ منطقه ۳ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تبریز پردیس خودگردان
۲۰۳۶ منطقه ۳ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج پردیس خودگردان
۲۰۸۵ منطقه ۳ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زابل پردیس خودگردان
۲۱۷۴ منطقه ۳ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی زنجان پردیس خودگردان
۲۳۷۳ منطقه ۳ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان
۲۴۶۳ منطقه ۳ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان
۲۴۸۴ منطقه ۳ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پردیس خودگردان
۲۵۱۸ منطقه ۳ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پردیس خودگردان
۲۶۸۹ منطقه ۳ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان
۲۷۰۱ منطقه ۳ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۷۹۱ منطقه ۳ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۸۵۷ منطقه ۳ داروسازی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.