منابع آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی

۳ بازديد
منابع آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی
 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره منابع آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل


 
رشته جغرافیای سیاسی یکی از شاخه های علم جغرافیا می باشد در مقطع دکتری دانشگاه های سراسری و آزاد ارائه می شود که فارغ التحصیلان رشته های علوم جغرافیایی (تمامی رشته ها) – علوم سیاسی – روابط بین الملل و حقوق در صورت علاقه مندی می توانند در آزمون دکتری این رشته شرکت نمایند.
در این مطلب به بررسی منابع امتحانی و منابع کمک آموزشی آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی پرداخته ایم و پس از مطالعه برای دریافت اطلاعات برنامه ریزی خود می توانید از مشاوران مرکز الومشاوره راهنمایی دریافت کنید.
جدول رشته و مواد امتحانی آزمون رشته جغرافیای سیاسی

نام رشته

منابع دروس امتحانی

جغرافیای سیاسی 

جموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل (روش تحقيق در جغرافيا ـ جغرافياي سياسي (مباني و ايران))

مجموعه دروس تخصصی كارشناسي ارشد شامل ( اصول و مفاهيم ژئوپليتيـك ـ نظريـه هـای
جغرافيای سياسي)

استعداد تحصيلي 

زبان انگليسي

 
 
منابع کمک آموزشی آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی

منابع آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی – روش تحقیق در جغرافیا

(دروس سطح کارشناسی)

کتاب روش تحقیق – تالیف مجتبی تیبا – انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

کتاب کاربرد جغرافیا در روش تحقیق شهر و روستا – تالیف یدالله فرید – انتشارات دانشگاه تبریز.

کتاب فلسفه روش شناسی تحقیق علمی در جغرافیا – تالیف فاطمه بهفروز – انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در جغرافیا – تالیف رستم صابری فر – دانشگاه نورعلم.
کتاب مقدمه ای بر روش های تحقیق علمی در جغرافیا – تالیف حسین محمدی – انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب رویکردها و روش های تحقیق در برنامه ریزی منطقه ای – تالیف حسین افراخته – انتشارات پرهان نقش.
کتاب روش های تحقیق – تالیف نصرالله فرجی – انتشارات پوران پژوهش.
کتاب روش های تحقیق آمیخته – تالیف دکتر علی دلاور – انتشارات آمیخته.
جزوه روش تحقیق در جغرافیا دانشگاه علامه طباطبائی – جزوه روش تحقیق در جغرافیا دانشگاه تهران
 

منابع آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی – جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)

(دروس سطح کارشناسی)
آذربایجان بزرگ: فرصت ها و تنگناها – تالیف یدالله کریمی پور – فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.
کتاب ناسیونالیسم در ایران – تالیف ریچارد کاتم – ترجمه احمد تدین – انتشارات کویر.

بررسی مفهوم ایران زمین و نقش آن در علت وجودی دولت – ملت ایران – تالیف اسماعیل شمس و سهراب یزدانی – فصلنامه مدرس.

کتاب دموکراسی و هویت ایرانی – تالیف پیروز مجتهدزاده – انتشارات کویر.

جزوه جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران) دانشگاه علامه طباطبائی – جزوه جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران) دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران) دانشگاه تهران

کتاب جغرافیای سیاسی ایران – تالیف محمدرضا حافظ نیا – انتشارات سمت.
کتاب مقدمه ای بر تقسیمات کشوری ایران جلد اول: وضع موجود – تالیف یدالله کریمی پور – انتشارات انجمن جغرافیایی ایران.
مقدمه ای بر علت وجودی ایران جدید – تالیف حسن کامران و یدالله کریمی پور – فصلنامه مدرس.
کتاب ایده های ژئوپلیتیک و واقعیت های ایرانی – تالیف پیروز مجتهد زاده – انتشارات نی.
کتاب ایران و همسایگان (منابع تنش و تهدید) – تالیف یدالله کریمی پور – انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم.

کتاب قبله عالم ژئوپلیتیک ایران – تالیف گراهام فولر – ترجمه عباس مخبر – انتشارات مرکز.

کتاب مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی – تالیف پیتر تیلور و جان جانستون – مترجم زهرا پیشگایی فرد و رسول اکبری. انتشارات دانشگاه تهران.
 
 

منابع آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی – اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک

(دروس سطح کارشناسی ارشد)

جزوه اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک دانشگاه علامه طباطبائی – جزوه اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک دانشگاه تهران

کتاب ژئوپلیتیک – تالیف عزت الله عزتی – انتشارات سمت.
کتاب ژئوپلیتیک در جهان متغیر – تالیف کلاوس دادس – ترجمه زهرا احمدی پور با همکاری عطاا… عبدی – انتشارات دانش بلاغ.
کتاب ژئواستراتژی – تالیف عزت الله عزتی – انتشارات سمت.
کتاب ژئوپلتیک ایران در دوران جنگ سرد – تالیف مهدی گلجان و اکبر عباسی نوذری – انتشارات امیرکبیر.
کتاب ژئوپلیتیک فراگیر – تالیف کتلین رادن و شلی فرد – ترجمه علیرضا فرشچی و حمیدرضا رهنما – انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه.
کتاب اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل – تالیف عبدالعلی قوام – انتشارات سمت.

سیری در تحولات ژئوپلیتیک – دره میر حیدره – مجموعه مقالات کنگره علمی انجمن ژئوپلیتیک ایران.

کتاب اندیشه های ژئوپلیتیک در قرن بیستم – تالیف اتوتایل – ژئاروید و دیگران – ترجمه محمدرضا حافظ نیا و هاشم نصیری – انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
کتاب نظام ژئوپلیتیک جهانی – تالیف برنارد سوئل کوهن – ترجمه عباس کاردان – انتشارات موسسه فرهنگی و مطالعات بین المللی ابرار معاصر

کتاب جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی – تالیف پیروز مجتهد زاده – انتشارات سمت.

ژئوپلیتیک – علم یا گفتمان: یک تردید فلسفی – تالیف محمدرضا حافظ نیا – مجموعه مقالات نخستین گنگره علمی انجمن ژئوپلیتیک ایران.

ژئوپلیتیک ایران بعد از جنگ سرد: فرصت ها و چالش ها – محمدرضا حافظ نیا.

ژئوپلیتیک انتقادی زهرا احمدی پور و مرجان بدیعی – مجله مدرس دانشکده علوم انسانی.
ژئوپلیتیک: ارائه تعریفی جدید – دره میر حیدر – فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.
تجدید حیات ژئوپلیتیک – تالیف لسلی هپل – ترجمه دره میرحیدر – ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی.
کتاب عوامل و اندیشه ها در ژئوپلیتیک – تالیف ایو اکوست و بئتریس ژیبلن – ترجمه علی فراستی – انتشارات آمن.
کتاب اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک – تالیف محمد رضا حافظ نیا – انتشارات پاپلی
 

منابع آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی – نظریه های جغرافیایی سیاسی

(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی – پیروز مجتهد زاده – انتشارات سمت.
کتاب مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی – تالیف پیتر تیلور و جان جانستون – ترجمه زهرا پیشگایی فرد و رسول اکبری – انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی – تالیف ریچارد مویر – ترجمه دره میر حیدر و سید یحیی صفوی – انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح – دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل.
کتاب قبله عالم ژئوپلیتیک ایران – تالیف گراهام فولر – ترجمه مخبر – انتشارات مرکز.
کتاب ناسیونالیسم در ایران – تالیف کاتم – ترجمه احمد تدین – انتشارات کویر.
کتاب ایده های ژئوپلیتیک و واقعیت های ایرانی – پیروز مجتهد زاده – انتشارات نی.
کتاب دموکراسی و هویت ایرانی – تالیف پیروز مجتهدزاده – انتشارات کویر.
کتاب ایران و همسایگان (منابع تنش و تهدید) – تالیف یدالله کریمی پور – انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم.
کتاب جغرافیای سیاسی انضباط و ابعاد آن (POLITICAL GEOGRAPHY The Discipline and Its Dimension) – تالیف Dikshit, Ramesh Dutta – انتشارات Tata McGraw – Hill Publishing Company Limite.
کتاب مقدمه ای بر تقسیمات کشوری ایران جلد اول: وضع موجود – تالیف یدالله کریمی پور – انتشارات انجمن جغرافیایی ایران.
بررسی مفهوم ایران زمین و نقش آن در علت وجودی دولت – ملت ایران – تالیف اسماعیل شمس و سهراب یزدانی – فصلنامه مدرس.
کتاب جغرافیای سیاسی (POLITICAL GEOGRAPHY) – تالیف مارتین گلسنر – انتشارات John Wiley & Sons.
مقدمه ای بر علت وجودی ایران جدید – تالیف حسن کامران و یدالله کریمی پور – فصلنامه مدرس.
آذربایجان بزرگ: فرصت ها و تنگناها – تالیف یدالله کریمی پور – فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.
جزوه نظریه های جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران – جزوه نظریه های جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه نظریه های جغرافیای سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
 

منابع آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی – استعداد تحصیلی

(دروس سطح عمومی)
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی) – احمد صداقت – انتشارات نگاه دانش.
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی – هوشنگ عباس فام – انتشارات راه
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت – عرفانیان – اصلانی – غفارزاده – انتشارات نگاه دانش
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت – هادی مسیح خواه – محمد وکیلی – انتشارات کتابخانه فرهنگ
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 – مجید نگهداری – انتشارات مولف
جزوه اینترنتی ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری – هادی مسیح خواه – محمد وکیلی – انتشارات کتابخانه فرهنگ
نمونه سوالات دکتری دانشگاه های صنعتی شریف – امیرکبیر و تهران
جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت – احمد صداقت – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت – عرفانیان – جزوه استعداد تحصیلی – جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف – جزوه استعداد تحصیلی – جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت – محمد وکیلی – جزوه استعداد تحصیلی – جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 

منابع آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی – زبان عمومی

(دروس سطح عمومی)
کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی – شهاب اناری و همکاران – انتشارات مبتکران.
کتاب گرامر زبان انگلیسی – عباس فرزام – انتشارات باستان
کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل – انتشارات جنگل
کتاب تافل رهنما – ابراهیم نظری تیموری – انتشارات رهنما
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی – انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور
                  
 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره منابع آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید … 

منبع:منابع آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.