منابع آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

۴ بازديد
منابع آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره منابع آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل


رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی یکی از شاخه های علم جغرافیا می باشد که در مقطع دکتری دانشگاه های سراسری و آزاد ارائه می شود و فارغ التحصیلان رشته های علوم جغرافیایی (تمامی رشته ها) – اقتصاد کشاورزی  – برنامه ریزی توسعه منطقه ای – توسعه روستایی در صورت علاقه مندی می توانند در آزمون دکتری این رشته شرکت نمایند.
در این مطلب به بررسی منابع امتحانی و منابع کمک آموزشی آزمون دکتری رشته جغرافیای و برنامه ریزی روستایی پرداخته ایم و پس از مطالعه برای دریافت اطلاعات برنامه ریزی خود می توانید از مشاوران مرکز الومشاوره راهنمایی دریافت کنید.
جدول رشته و مواد امتحانی آزمون رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

نام رشته

نام گرایش ها

منابع دروس امتحانی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل (روش تحقيق در جغرافيا ـ جغرافياي شهري (مباني و ايران))

مجموعه دروس تخصصي كارشناسي ارشد شامل (نظريهها و ديـدگاههـاي توسـعه شـهري ـ
تكنيكها و مدلهاي برنامهريزي شهري)،

استعداد تحصيلي 

زبان انگليسی

 
 
منابع کمک آموزشی آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

منابع آزمون دکتری رشته جغرفیا و برنامه ریزی روستایی – روش تحقیق در جغرافیا

(دروس سطح کارشناسی)

کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در جغرافیا، تالیف رستم صابری فر، دانشگاه نورعلم.

کتاب روش های تحقیق آمیخته، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات آمیخته.

کتاب کاربرد جغرافیا در روش تحقیق شهر و روستا، تالیف یدالله فرید، انتشارات دانشگاه تبریز.

کتاب فلسفه روش شناسی تحقیق علمی در جغرافیا، تالیف فاطمه بهفروز، انتشارات دانشگاه تهران.

جزوه روش تحقیق در جغرافیا دانشگاه علامه طباطبائی – جزوه روش تحقیق در جغرافیا دانشگاه تهران

کتاب رویکردها و روش های تحقیق در برنامه ریزی منطقه ای، تالیف حسین افراخته، انتشارات پرهان نقش.
کتاب روش تحقیق، تالیف مجتبی تیبا، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.
کتاب روش های تحقیق، تالیف نصرالله فرجی، انتشارات پوران پژوهش.
کتاب مقدمه ای بر روش های تحقیق علمی در جغرافیا، تالیف حسین محمدی، انتشارات دانشگاه تهران.
 

منابع آزمون دکتری رشته جغرفیا و برنامه ریزی روستایی – جغرافیای روستایی

(دروس سطح کارشناسی)

کتاب مبانی جغرافیای روستایی، تالیف عباس سعیدی، انتشارات سمت.

کتاب جغرافیای روستایی (فرایندها، واکنش ها و تجربه های بازساخت روستایی)، تالیف مایکل وودز، مترجم محمدرضا رضوانی و صامت فرهادی، انتشارات دانشگاه تهران.

جزوه جغرافیای روستایی دانشگاه تهران – جزوه جغرافیای روستایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه جغرافیای روستایی دانشگاه علامه طباطبائی

کتاب جغرافیای روستایی ایران (رشته جغرافیا)، تالیف مسعود مهدوی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

کتاب جغرافیای روستایی ایران، تالیف حسن افراخته، انتشارات سمت.

 

منابع آزمون دکتری رشته جغرفیا و برنامه ریزی روستایی – نظریه و دیدگاه های توسعه روستایی

(دروس سطح کارشناسی ارشد)

کتاب برنامه ریزی روستایی در ایران، تالیف حسین آسایش، انتشارات پیام نور.

کتاب اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی، تالیف حسین آسایش، انتشارات پیام نور.

کتاب جغرافیای کوچ نشینی، تالیف سید رحیم مشیری، انتشارات سمت
کتاب مبانی جغرافیای روستایی، تالیف عباس سعیدی، انتشارات سمت.
کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، تالیف محمدرضا رضوانی، انتشارات قومس.
کتاب برنامه ریزی ناحیه ای، تالیف کریم حسین زاده دلیر، انتشارات سمت
کتاب اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای، تالیف سید حسن معصومی اشکوری، انتشارات پیام.
کتاب نظریه های توسعه روستایی، تالیف محمدحسین پاپلی یزدی، انتشارات سمت.
کتاب اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای، تالیف کرامت الله زیاری، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب رهنمودهایی بر برنامه ریزی مراکز روستایی، تالیف مهندسان مشاور DHV هلند، ترجمه بهنام شاهپوری، علیرضا خرمایی و رشید اصلانی، انتشارات وزارت جهاد سازندگی.
کتاب اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای، تالیف حسین آسایش، انتشارات پیام نور.
کتاب جغرافی روستایی ایران، تالیف مسعود مهدوی، انتشارات سمت
جزوه نظریه و دیدگاههای توسعه روستایی دانشگاه تهران – جزوه نظریه و دیدگاههای توسعه روستایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه نظریه و دیدگاههای توسعه روستایی دانشگاه علامه طباطبائی
 

منابع آزمون دکتری رشته جغرفیا و برنامه ریزی روستایی – تکنیک ها و روش های برنامه ریزی روستایی

(دروس سطح کارشناسی ارشد)
کتاب برنامه ریزی روستایی در ایران (رشته جغرافیا)، تالیف حسین آسایش، انتشارات دانشگاه پیام نور.
کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، تالیف محمدرضا رضوانی، انتشارات قومس.
کتاب برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران، تالیف سیدحسن مطیعی لنگرودی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).
کتاب برنامه ریزی روستایی در ایران، تالیف مصطفی طالشی، انتشارات موسسه توسعه روستایی ایران.
کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی سکونتگاههای روستایی، تالیف حسن افراخته و پوران مرزبان پناه، انتشارات گنج هنر.
کتاب مبانی برنامه ریزی روستایی، تالیف معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی، انتشارات سازمان شهرداری های کشور.
کتاب برنامه ریزی روستایی در ایران، تالیف اسکندر صیدائی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان).
جزوه تکنیکها و روشهای برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران – جزوه تکنیکها و روش های برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – جزوه تکنیک ها و روش های برنامه ریزی روستایی دانشگاه علامه طباطبائی.
 

منابع آزمون دکتری رشته جغرفیا و برنامه ریزی روستایی – استعداد تحصیلی

(دروس سطح عمومی)
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی) ، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف
جزوه اینترنتی ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ
نمونه سوالات دکتری دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران
جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، احمد صداقت – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، عرفانیان – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی – جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 

منابع آزمون دکتری رشته جغرفیا و برنامه ریزی روستایی – زبان عمومی

(دروس سطح عمومی)
کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان
کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل
کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما
کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور
 
                   
 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره منابع آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید … 

منبع: منابع آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی


تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.