میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان

۳ بازديد
میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 دانشگاه های پردیس خودگردان شعبه های دیگری از دانشگاه های روزانه هستند که در ابتدا با هدف جذب دانشجویان خارجی تاسیس شدند اما چند سال پس از آغاز فعالیت خود  از میان دانشجویان ایرانی نیز پذیرش انجام دادند ولی دانشجویان برای تحصیل در این دانشگاه بایستی شهریه پرداخت نمایند.

میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان در مقایسه با سایر دانشگاه های شهریه پرداز بیشتر است ولی باید این نکته را نیز در نظر داشت که از اعتبار مدرک بیشتری نیز برخوردار است و استادانی که در این دانشگاه تدریس می کنند ، از استادان دانشگاه های روزانه هستند.
میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان
دانشگاه پردیس خودگردان رشته های تحصیلی علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی مهندسی ، علوم پزشکی و کشاورزی را در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می دهد که شهریه هر یک از این رشته ها با توجه به نوع مقطع تحصیلی و نوع رشته متفاوت است. 

میزان شهریه کارشناسی دانشگاه پردیس خودگردان

گروه آموزشی علوم انسانی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی
شهریه ثابت

 

(تومان)

۲/۲۵۰/۰۰۰

 

الی

۳/۴۶۰/۰۰۰

۳/۳۰۰/۰۰۰

 

الی

۴/۸۰۰/۰۰۰

شهریه متغیر دروس نظری

 

(تومان)

۱۹۰/۰۰۰ ۱۹۰/۰۰۰

 

الی

۳۷۰/۰۰۰

شهریه متغیر دروس عملی

 

(تومان)

۲۸۰/۰۰۰ ۲۷۰/۰۰۰

 

الی

۶۵۰/۰۰۰

شهریه متغیر دروس پایه

 

(تومان)

۱۸۰/۰۰۰ ۱۸۰/۰۰۰

 

الی

۳۸۰/۰۰۰

  • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی در رشته های علوم انسانی دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۳/۷۰۰/۰۰۰ الی ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان است.
  • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی در رشته های علوم پایه ، فنی مهندسی و کشاورزی دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۳/۷۰۰/۰۰۰ الی ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان است.

میزان شهریه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس خودگردان

گروه آموزشی علوم انسانی فنی مهندسی ، کشاورزی ، علوم پایه
شهریه ثابت

 

(تومان)

۲/۳۰۰/۰۰۰

 

الی

۳/۴۰۰/۰۰۰

۲/۳۵۰/۰۰۰

 

الی

۴/۷۰۰/۰۰۰

شهریه هر واحد عملی

 

(تومان)

۲۴۰/۰۰۰

 

الی

۴۶۰/۰۰۰

۲۴۰/۰۰۰

 

الی

۴۸۵/۰۰۰

شهریه هر واحد نظری

 

(تومان)

۲۷۰/۰۰۰

 

الی

۶۵۰/۰۰۰

۲۶۰/۰۰۰

 

الی

۶۷۰/۰۰۰

شهریه هر واحد پایان نامه

 

(تومان)

۶۵۰/۰۰۰

 

الی

۱/۲۰۰/۰۰۰

۶۵۰/۰۰۰

 

الی

۱/۳۳۰/۰۰۰

  • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد در رشته های انسانی دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۵/۰۰۰/۰۰۰ الی ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان است.
  • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد در رشته های فنی مهندسی دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۵/۵۰۰/۰۰۰ الی ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان است.
  • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم پزشکی دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۶/۵۰۰/۰۰۰ الی ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان است.

 میزان شهریه مقطع دکتری دانشگاه پردیس خودگردان

گروه آموزشی علوم انسانی فنی مهندسی ، کشاورزی ، علوم پایه
شهریه ثابت

 

(تومان)

۲/۶۵۶۰/۰۰۰

 

الی

۵/۸۵۰/۰۰۰

۳/۲۰۰/۰۰۰

 

الی

۷/۲۵۰/۰۰۰

شهریه متغیر نظری

 

(تومان)

۵۷۰/۰۰۰

 

الی

۸۵۰/۰۰۰

۷۵۰/۰۰۰

 

الی

۸۵۰/۰۰۰

شهریه متغیر عملی

 

(تومان)

۹۵۰/۰۰۰

 

الی

۱/۱۴۰/۰۰۰

۹۵۰/۰۰۰

 

الی

۱/۲۰۰/۰۰۰

شهریه پایان نامه

 

(تومان)

۷۴۰/۰۰۰

 

الی

۱/۱۵۰/۰۰۰

۸۴۰/۰۰۰

 

الی

۲/۲۵۰/۰۰۰

شهریه آزمون جامع

 

(تومان)

۱/۳۲۰/۰۰۰

 

الی

۳/۶۵۰/۰۰۰

۱/۷۳۰/۰۰۰

 

الی

۳/۶۵۰/۰۰۰

  • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع دکتری در رشته های انسانی دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۹/۵۰۰/۰۰۰ الی ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان است.
  • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع دکتری در رشته های علوم پایه دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ الی ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان است.
  • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع دکتری در رشته های فنی مهندسی دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ الی ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان است.
  • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع دکتری در رشته های علوم پزشکی دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ الی ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان است.

میزان شهریه رشته های علوم پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان

نام رشته  میزان شهریه
پزشکی ۱۶ الی ۲۲ میلیون تومان

 

(یک ترم تحصیلی)

دندان پزشکی ۱۷ الی۲۲ میلیون تومان

 

(یک ترم تحصیلی)

داروسازی ۱۶ الی ۲۱ میلیون تومان

 

(یک ترم تحصیلی)

پرستاری ، فیزیوتراپی ، اتاق عمل ، مامایی و سایر رشته های پیراپزشکی ۷ الی ۸ میلیون تومان

 

(یک ترم تحصیلی)

همانطور که در جداول فوق مشاهده نمودید میزان شهریه از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل شده است که شهریه ثابت بر اساس سال ورود به دانشگاه و نوع رشته تحصیلی تعیین می شود و تا پایان فارغ التحصیلی میزان آن ثابت است ولی شهریه متغیر در هر سال تحصیلی حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش می یابد.
 
 
 
شهریه تعدادی از دانشگاه های پردیس خودگردان پرطرفدار
دانسگاه تهران

شهريه دانشجويان مقطع كارشناسی

گروه  آموزشی شهریه ثابت شهریه متغیر نظری شهریه متغیر عملی
علوم انسانی ۳/۷۵۰/۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۳/۰۲۰/۰۰۰
هنر ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۰۲۰/۰۰۰ ۳/۰۲۰/۰۰۰
فنی مهندسی – علوم پایه – کشاورزی ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰ ۲/۹۰۰/۰۰۰
 

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 

گروه آزمایشی علوم انسانی و علوم رفتاری سایر گروه ها
شهریه ثابت ۳/۸۰۰/۰۰۰ ۴/۶۸۰/۰۰۰
شهریه واحد نظری ۳۸۵/۰۰۰ ۳۸۵/۰۰۰
شهریه واحد عملی ۴۸۰/۰۰۰ ۴۸۰/۰۰۰
شهریه واحد نظری جبرانی ۲۸۰/۰۰۰ ۲۸۵/۰۰۰
شهریه واحد عملی جبرانی ۳۱۰/۰۰۰ ۳۱۰/۰۰۰
شهریه پایان نامه ۹۵۰/۰۰۰ ۹۵۰/۰۰
 

شهريه دانشجويان مقطع دكتري

گروه آموزشی مبلغ کل شهریه
علوم انسانی و علوم رفتاری ۸/۶۰۰/۰۰۰
سایر رشته ها ۱۰/۵۰/۰۰۰
دانشگاه امیرکبیر

شهريه دانشجويان مقطع كارشناسی

شهریه ثابت به ازای هر نیمسال شهریه متغیر به ازای هر واحد درس اصلی یا تخصصی نظری شهریه متغیر به ازای هر واحد درس عملی شهریه امتحان جامع شهریه تصویب پروپوزال
۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۳۷۵/۰۰۰ تومان ۸۰۰/۰۰۰ تومان ۳۰۰/۰۰۰ تومان ۲۹۰/۰۰۰ تومان
 

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 

گروه آزمایشی علوم انسانی و علوم رفتاری سایر گروه ها
شهریه ثابت

 

(تومان)

۳/۳۵۰/۰۰۰ ۳/۵۵۰/۰۰۰
شهریه واحد نظری

 

(تومان)

۶۰۰/۰۰۰ ۶۶۰/۰۰۰
شهریه واحد عملی

 

(تومان)

۶۰۰/۰۰۰ ۶۶۰/۰۰۰
شهریه پایان نامه

 

(تومان)

۶۴۰/۰۰۰ ۶۶۰/۰۰۰
 

شهريه دانشجويان مقطع دکتری

شهریه ثابت به ازای هر نیمسال شهریه متغیر به ازای هر واحد درس  شهریه امتحان جامع شهریه تصویب پروپوزال
۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۹۵۰/۰۰۰ تومان ۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۲/۴۰۰/۰۰۰
دانشگاه شهید بهشتی

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی

گروه آموزشی شهریه ثابت دروس اصلی و تخصصی دروس پایه و نظری دروس عمومی دروس عملی هر واحد پروژه
علوم انسانی ۳/۷۵۰/۰۰۰ ۲۱۰/۰۰۰ ۲۱۲/۰۰۰ ۲۱۲/۰۰۰ ۳۱۵/۰۰۰ ۲۶۵/۰۰۰
سایر گروه ها ۴/۷۷۰/۰۰۰ ۲۱۰/۰۰۰ ۱۹۵/۰۰۰ ۱۹۰/۰۰۰ ۴۱۰/۰۰۰ ۳۱۰/۰۰۰
 

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

گروه آزمایشی علوم انسانی و علوم رفتاری سایر گروه ها
شهریه ثابت

 

(تومان)

۳/۳۰۰/۰۰۰ ۳/۸۰۰/۰۰۰
شهریه واحد نظری

 

(تومان)

۳۵۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰
شهریه واحد عملی

 

(تومان)

۴۳۰/۰۰۰ ۴۳۰/۰۰۰
شهریه پایان نامه

 

(تومان)

۷۵۴۰/۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰
 

شهریه دانشجویان مقطع دکتری

گروه آموزشی شهریه ثابت دروس نظری هر واحد پایان نامه ارزیابی جامع آموزشی
علوم انسانی ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۵۷۵/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۲/۹۲۰/۰۰۰
سایر گروه ها ۸/۱۰۰/۰۰۰ ۵۷۵/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۲/۹۲۰/۰۰۰
جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی الومشاوره تماس بگیرید.

                             

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید … 

منبع: میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان

شهریه کارشناسی ، ارشد و دکتری پیام نور - شهریه کارشناسی ، ارشد و دکتری غیرانتفاعی - میزان شهریه دانشگاه آزاد - میزان شهریه دانشگاه پیام نور - شهریه دانشگاه شبانه - میزان شهریه دانشگاه آزاد مازاد ظرفیت - میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.