بودجه بندی کنکور تجربی نظام قدیم و نظام جدید

۱ بازديد
بودجه بندی کنکور تجربی نظام قدیم و نظام جدید
 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بودجه بندی کنکور تجربی نظام قدیم و نظام جدید

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 

داوطلبانی که درحال آمادگی برای کنکور سراسری تجربی می باشند می بایست از تمامی فاکتورهایی که موجب موفقیت آن ها می شود آگاه باشد یکی از این فاکتورها آگاهی از بودجه بندی کنکور تجربی نظام قدیم و نظام جدید می باشد که میزان اهمیت فصول و مباحث مختلف دروس را نشان می دهد و مباحثی که هرساله مورد توجه طراحان کنکور بوده و همیشه سوال هایی از این مباحث داشته ایم را تعیین می کند.
برای آگاهی از سایر فاکتورهای موثر در برنامه ریزی جهت آمادگی در کنکور سراسری تجربی می توانید مقاله کنکور سراسری تجربی را به طور کامل مطالعه نمایید و در صورت راهنمایی در خصوص برنامه ریزی می توانید با مشاوران مرکز الومشاوره تماس حال فرمایید.
بودجه بندی دروس عمومی در کنکور تجربی ۹۹

بودجه بندی درس زبان و ادبیات فارسی در کنکور تجربی

مباحث / سال ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰
واژگان ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
املا ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
دستور زبان و نگارش ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
تاریخ ادبیات ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
آرایه ها ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قرابت معنایی ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
 

بودجه بندی درس زبان عربی در کنکور تجربی

مباحث / سال ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰
ترجمه و تعریب ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
درک مطلب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
تشکیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تحلیل صرفی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قواعد ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
 

بودجه بندی درس دین و زندگی در کنکور تجربی

کتاب های درسی / سال ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰
سال دوم ۱۲ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال سوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال چهارم ۴ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷
 

بودجه بندی درس زبان انگلیسی در کنکور تجربی

مباحث / سال ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰
واژگان ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۷ ۶
گرامر ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۳ ۴
Cloze Test ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
درک مطلب (Reading) ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱۰ ۱۰
بودجه بندی زمین شناسی در کنکور تجربی
زمین در دفترچه اختصاصی کنکور تجربی ۲۵ سوال را به خود اختصاص داده است.

بودجه بندی زمین شناسی کنکور تجربی

کتاب درسی مباحث ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰
زمین شناسی سال سوم فصل ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
فصل ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲
فصل ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۵ ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳
فصل ۶ ۱ ۳ ۳ ۳ ۱ ۲ ۲ ۲
فصل ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۹ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱
علوم زمین سال چهارم فصل ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰
فصل ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱
فصل ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲
فصل ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۶ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱
فصل ۸ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۹ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰
فصل ۱۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱ ۲
بودجه بندی زیست شناسی در کنکور تجربی
حاوی۵۰ سوال می باشد که از پرکاربردترین مباحث آن میتوان به ژنتیک جمعیت ، گردش مواد و شارش انرژی درجانداران اشاره کرد.

بودجه بندی زیست شناسی کنکور تجربی

مباحث / سال ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
مولکول زیستی ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سفری به درون سلول ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱
سفری به دنیای جانداران ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱
گوارش ۲ ۱ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲
تبادل گازها ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۲
گردش مواد ۳ ۳ ۵ ۳ ۵ ۲ ۳
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۲
حرکت ۲ ۰ ۲ ۱ ۳ ۲ ۱
ایمنی بدن ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰
دستگاه عصبی ۱ ۲ ۱ ۲ ۳ ۲ ۱
حواس ۲ ۳ ۲ ۱ ۰ ۱ ۲
هورمون ها و دستگاه درون ریز ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲
ماده ژنتیک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
کروموزوم ها و میتوز ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ ۱ ۱
میوز و تولید مثل جنسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
ژنتیک و خواستگاه آن ۴ ۳ ۳ ۳ ۳ ۴ ۴
تولید مثل گیاهان ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲
رشد و نمو در گیاهان ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۳
تولید مثل و رشد و نمو جانوران ۳ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲
پروتئین سازی ۱ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲
تکنولوژی زیستی ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
پیدایش و گسترش زندگی ۱ ۱ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰
تغییر و تحول گونه ها ۱ ۱ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰
ژنتیک جمعیت ۴ ۵ ۲ ۴ ۴ ۲ ۱
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱
رفتار شناسی ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲
شارش انرژی در جانداران ۳ ۳ ۲ ۶ ۳ ۴ ۲
ویروس ها و باکتری ها ۳ ۲ ۱ ۲ ۱ ۴ ۳
آغازیان ۳ ۳ ۴ ۳ ۲ ۳ ۳
قارچ ها ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱
کاملا ترکیبی ۳ ۹ ۵ ۲ ۴ ۶ ۴
بودجه بندی ریاضی در کنکور تجربی
حاوی۳۰ سوال است که پرسوال ترین قسمت های آن مشتق وکاربردهای آن ،هندسه ، تابع و مثلثات می باشد.

بودجه بندی درس ریاضی در کنکور تجربی

مباحث / سال ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰
مشتق و کاربرد آن ۵ ۴ ۵ ۵ ۶ ۴ ۳ ۶
هندسه ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
حد و پیوستگی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲
مجانب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱
تابع ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳ ۳ ۳
معادله و نامعادله ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
آمار ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳
احتمال ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ ۴ ۳ ۲
مقاطع مخروطی ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲
مثلثات ۲ ۳ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲ ۱
معادله مثلثاتی ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
لگاریتم و تابع نمایی ۱ ۲ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱
تصاعد و دنباله ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
انتگرال ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
دستگاه معادلات و معادله خط ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲
معادله درجه دو ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
ماتریس ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰
آنالیز ترکیبی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
رشد و زوال ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
تابع جزء صحیح ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
بودجه بندی فیزیک در کنکور تجربی
فیزیک در کنکور تجربی حاوی ۳۰ سوال است که مهمترین بخش های آن نوسان ، موج های مکانیکی ، مدار های الکتریکی و حرکت شناسی می باشد.

بودجه بندی درس فیزیک در کنکور تجربی

مباحث / سال ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰
نور هندسی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
انرژی ، فیزیک ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
نوسان ، موج های مکانیکی ، صوت ۳ ۵ ۶ ۵ ۵ ۵ ۶ ۶
مدارهای الکتریکی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
حرکت شناسی ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳
گرما و قانون گاز ها ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۱
فشار و ویژگی های ماده ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲
دینامیک ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ ۲
خازن و الکتریسیته ساکن ۲ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲
مغناطیس و القا ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲
بردار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
کار و انرژی ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰
فیزیک اتمی و جدید ۴ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۴ ۳
موج های الکترومغناطیسی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
بودجه بندی شیمی در کنکور تجربی
حاوی ۳۵ سوال می باشد که مهمترین و پر سوال ترین بخش آن :استوکیومتری ، ترمودینامیک ، پیوند های کوالانسی و محلول هاست.

بودجه بندی درس شیمی در کنکور تجربی

مباحث / سال ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰
ساختار اتم ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
خواص تناوبی عنصر ها ۲ ۴ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳
ترکیب های یونی ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
پیوند کووالانسی ۳ ۳ ۴ ۳ ۳ ۳ ۲
ترکیب آلی ۲ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲
استوکیومتری ۵ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
ترمودینامیک شیمیایی ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۳ ۳
محلول ها ۴ ۴ ۵ ۴ ۴ ۲ ۵
سینتیک شیمیایی ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲ ۲
تعادل شیمیایی ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳
اسید و باز ۴ ۳ ۲ ۳ ۳ ۴ ۴
الکتروشیمی ۲ ۳ ۳ ۴ ۳ ۴ ۳
 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بودجه بندی کنکور تجربی نظام قدیم و نظام جدید

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل
 

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید … 

منبع:بودجه بندی کنکور تجربی نظام قدیم و نظام جدید

-
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری علوم انسانی ۹۸ - برنامه ریزی کنکور انسانی - شرایط شرکت در کنکور سراسری ۹۹ - کنکور نظام جدید - منابع کنکور ریاضی ۹۹ - کنکور سراسری ریاضیکنکور سراسری تجربی - برنامه ریزی کنکور انسانی - رفع محرومیت کنکور سراسری - زمان اعلام نتایج نهایی رشته های نیمه متمرکز ۹۸ - زیر گروه های رشته هنر - بهترین منابع کنکور -

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.