شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه ۹۹ – ۹۸

۱ بازديد
شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه 99 – 98
 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه ۹۹ – ۹۸

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل


 
برخی از متقاضیان تحصیلات تکمیلی علاقه مند به تحصیل در دانشگاه های سراسری هرچند با شهریه ، می باشند برای نمونه اگرچه شهریه دانشگاه های آزاد و دانشگاه های شبانه تفاوت چندانی بایکدیگر ندارند اما متقاضیان دوره های شبانه بسیار بیشتر است به دلیل اینکه تحصیل در این دوره امکان تحصیل را در کنار دانشجویان روزانه فراهم می آورد که سطح سواد علمی بالایی دارند.
معمولا شهریه این دانشگاه از دو بخش ثابت (بر اساس سال ورود به دانشگاه و نوع رشته ، تعیین می شود) و متغییر(به تعداد وحد های اخذ شده تعلق می گیرد که ممکن است سالانه مقداری به آن اضافه شود) تشکیل می شود .
آگاهی از شهریه دانشگاه های شبانه برای علاقه مندان تحصیل در این دانشگاه ها از اهمیت بسیاری برخوردار است به همبن منظور در این مقاله نرخ جدید شهریه های دانشگاه شبانه در این مقطع را به طور کلی و به طور خاص در برخی از دانشگاه ها عنوان کرده ایم.
میزان شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه ۹۹ – ۹۸
شهریه دانشگاه های شبانه در رشته های علوم انسانی ، علوم پایه و فنی مهندسی متفاوت است و در رشته های مهندسی کمی بیشتر از رشته های علوم انسانی می باشد.

شهریه مقطع کارشناسی ارشد دوره های نوبت دوم

گروه آموزشی علوم انسانی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی
شهریه ثابت برای هر ترم (تومان) ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰
شهریه متغیر دروس نظری (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

۱۸۵/۰۰۰ ۲۸۵/۰۰۰
شهریه متغیر دروس عملی (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

۲۸۵/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
شهریه پایان نامه (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

۷۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰
شهریه کارشناسی ارشد رشته های فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی دانشگاه آزاد حدودا ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان الی ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ می باشد.
شهریه کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی دانشگاه پیام نور حدودا ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان الی ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان می باشد.
 
 
برخی دانشگاه های شبانه کارشناسی ارشد  ۹۹ – ۹۸

شهریه کارشناسی ارشد نوبت دوم دانشگاه تهران

گروه آموزشی علوم انسانی و علوم رفتاری سایر گروه ها
شهریه ثابت برای هر ترم

 

(تومان)

۱۰۰۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰
شهریه متغیر دروس نظری (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

۱۸۵/۰۰۰ ۲۷۵/۰۰۰
شهریه متغیر دروس عملی (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

۲۷۵/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
جبرانی دروس نظری (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

۵۵۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰
جبرانی دروس عملی (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

۶۵۰/۰۰۰ ۷۷۰/۰۰۰
شهریه پایان نامه (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

۶۵۰/۰۰۰ ۶۴۷۶۵۰
 

شهریه کارشناسی ارشد نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی

گروه آموزشی علوم انسانی سایر گروه ها
شهریه ثابت برای هر ترم (تومان) ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰
شهریه متغیر دروس نظری (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

۲۰۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰
شهریه متغیر دروس عملی (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

۴۰۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
شهریه پایان نامه (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

۴۰۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
 

شهریه کارشناسی ارشد نوبت دوم دانشگاه امیرکبیر

شهریه ثابت برای هر ترم (کلیه رشته ها)

 

(تومان)

۱/۱۰۰/۰۰۰
شهریه متغیر دروس نظری (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

۲۵۰/۰۰۰
شهریه متغیر دروس عملی (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

۳۵۰/۰۰۰
شهریه متغیر پروژه (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

۴۰۰/۰۰۰
 

شهریه کارشناسی ارشد نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی

گروه آموزشی علوم انسانی سایر گروه ها
شهریه ثابت (تومان) ۷۷۰/۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد عموم (تومان) ۱۵۰/۰۰۰ ۱۹۰/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد پایه (تومان) ۱۵۰/۰۰۰ ۱۹۰/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد عمل (تومان) ۲۰۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد تخصصی (تومان) ۱۵۰/۰۰۰ ۱۹۰/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد پایان نامه (تومان) ۴۵۰/۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰
 

شهریه کارشناسی ارشد نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس

گروه آموزشی علوم انسانی سایر گروه های آموزشی
شهریه ثابت (تومان) ۹۰۰/۰۰۰ ۹۵۰/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد صلاحیت مدرس (تومان) ۱۵۰/۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد (تومان) عملی ۲۰۰/۰۰۰ ۲۵۰/۰۰۰
جبرانی عملی ۱۱۰/۰۰۰ ۱۸۰/۰۰۰
نظری ۱۵۰/۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰
جبرانی نظری ۸۰/۰۰۰ ۱۰۰/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد پایان نامه (تومان) نظری ۴۰۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
آزمایشگاهی و کارگاهی ۶۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰
 

شهریه کارشناسی ارشد نوبت دوم دانشگاه خوارزمی

گروه آموزشی فنی مهندسی و علوم پایه علوم انسانی
شهریه ثابت برای هر نیمسال (تومان) ۱/۱۵۰/۰۰۰ ۱۰۰۰/۰۰۰
شهریه متغیر دروس نظری (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

۲۵۰/۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰
شهریه متغیر دروس عملی (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

۲۵۰/۰۰۰ ۳۸۰/۰۰۰
شهریه پایان نامه (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

تئوری : ۴۵۰/۰۰۰

 

عملی : ۶۵۰/۰۰۰

تئوری : ۴۵۰/۰۰۰

 

عملی : ۶۵۰/۰۰۰

شهریه دروس پیش نیاز (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

۳۵۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰
 

شهریه کارشناسی ارشد نوبت دوم دانشگاه الزهرا

گروه آموزشی علوم انسانی سایر گروه ها
شهریه ثابت برای هر ترم (تومان) ۹۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰
شهریه متغیر دروس نظری (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

۱۸۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰
شهریه متغیر دروس عملی (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

۲۵۰/۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰
شهریه متغیر پروژه نظری (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

۵۰۰/۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰
شهریه متغیر پروژه عملی (برای هر واحد درسی)

 

(تومان)

۶۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰
برای اطلاع از شهریه سایر دانشگاه های شبانه کارشناسی ارشد می توانید با مشاوران مرکز الومشاوره تماس حاصل فرمایید.
 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه ۹۹ – ۹۸

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.