میزان شهریه دانشگاه ها ۹۸ – ۹۹

۲۱ بازديد
میزان شهریه دانشگاه ها 98 - 99
 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره میزان شهریه دانشگاه ها سال ۹۸ - ۹۹

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل


 
برای تحصیل در اکثر دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه های آزاد ، پیام نور و .. دانشجویان ملزوم به پرداخت شهریه می باشند و نرخ شهریه مصوب هر یک از دانشگاه های شهریه پرداز بر اساس امکاناتی که در اختیار دانشجویان قرار دارد و سطح علمی آن ها متغیر است که هر یک از داوطلبان مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری بایستی در زمان انتخاب رشته آن را در نظر بگیرند.
میزان شهریه دانشگاه های شبانه (نوبت دوم) ۹۸ – ۹۹
دانشجویان دانشگاه های نوبت دوم با دانشجویان دانشگاه های روزانه در یک کلاس درس مشترک هستند و تنها تفاوت شان در پرداخت شهریه می باشد. میزان شهریه دانشگاه نوبت دوم در رشته های علوم انسانی ، علوم پایه و فنی مهندسی به صورت زیر است :

شهریه مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه

گروه آموزشی علوم انسانی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی هنر
شهریه ثابت یک ترم تحصیلی  ۶۷۵/۰۰۰ ۹۷۵/۰۰۰ ۸۶۵/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد درس عمومی ۷۵/۰۰۰ ۹۵/۰۰۰ ۹۵/۰۰۰
هر واحد درس پایه نظری ۹۵/۰۰۰ ۱۴۰/۰۰۰ ۱۴۰/۰۰۰
هر واحد درس تخصصی ۱۲۵/۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰
هر واحد درس عملی ۷۵/۰۰۰ ۷۵/۰۰۰ ۷۷۵/۰۰۰
شهریه هر واحد پروژه ۱۳۰/۰۰۰ ۱۷۵/۰۰۰ ۱۷۵/۰۰۰
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد در رشته های علوم انسانی حدود ۱/۰۲۰/۰۰۰ الی ۱/۱۵۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد در رشته های فنی مهندسی حدود ۱/۲۰۰/۰۰۰ الی ۱/۵۵۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد در رشته های علوم پایه حدود ۱/۰۲۰/۰۰۰ الی ۱/۲۰۰/۰۰۰  تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد در رشته های هنر حدود ۱/۱۵۰/۰۰۰ الی ۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان می باشد.

شهریه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه

گروه آموزشی علوم انسانی فنی مهندسی ، علوم کشاورزی
شهریه ثابت یک ترم تحصیلی  ۹۸۰/۰۰۰ ۱/۱۵۰/۰۰۰
شهریه متغیر دروس نظری ۱۷۵/۰۰۰ ۲۶۰/۰۰۰
شهریه متغیر دروس عملی ۲۶۵/۰۰۰ ۳۹۵/۰۰۰
شهریه پایان نامه ۶۵۵/۰۰۰ ۶۵۵/۰۰۰
 • حداقل و حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی رشته های علوم انسانی در مقطع کارشناسی ارشد به ترتیب ۲/۱۰۰/۰۰۰  الی ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • حداقل و حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی سایر رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد به ترتیب ۲/۵۰۰/۰۰۰  الی ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

شهریه مقطع دکتری دانشگاه شبانه

گروه آموزشی علوم انسانی سایر گروه ها
شهریه ثابت یک ترم تحصیلی  ۳/۷۹۵/۰۰۰ ۴/۳۷۵/۰۰۰
شهریه متغیر دروس نظری ۷۴۵/۰۰۰ ۷۴۵/۰۰۰
شهریه متغیر دروس عملی ۸۲۰/۰۰۰ ۸۲۰/۰۰۰
 
 
 
میزان شهریه دانشگاه های آزاد ۹۸ – ۹۹
دانشگاه آزاد پرطرفدار ترین دانشگاه شهریه پرداز در میان داوطلبان می باشد و دلیل آن را می توان در تنوع و تعداد رشته ها دانست. شهریه دانشگاه آزاد در مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری به شرح جداول زیر می باشد : 

شهریه مقطع کاردانی دانشگاه آزاد

اسامی رشته ها میزات شهریه ثابت برای هر ترم تحصیلی (تومان) میزان شهریه متغیر برای ۲۰ واحد درسی (تومان)
رشته های علوم انسانی ۳۲۰/۰۰۰

 

الی

۴۵۰/۰۰۰

۵۵۰/۰۰۰

 

الی

۵۷۵/۰۰۰

رشته های فنی مهندسی ۴۹۰/۰۰۰

 

الی

۵۲۵/۰۰۰

۵۶۰/۰۰۰

 

الی

۵۹۰/۰۰۰

رشته های علوم پزشکی  (بهداشت عمومی و …) ۸۱۵/۰۰۰

 

الی

۸۹۵/۰۰۰

۱/۶۶۰/۰۰۰

 

الی

۱/۸۶۰/۰۰۰

 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کاردانی دانشگاه آزاد در رشته های علوم انسانی حدود ۸۶۰/۰۰۰ الی ۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کاردانی دانشگاه آزاد در رشته های فنی مهندسی و علوم پایه حدود ۱/۰۵۰/۰۰۰ الی ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کاردانی دانشگاه آزاد در رشته های علوم پزشکی حدود ۲/۴۷۰/۰۰۰ الی ۲/۷۵۰/۰۰۰ تومان می باشد.

شهریه مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد

اسامی رشته ها میزات شهریه ثابت برای هر ترم تحصیلی (تومان) میزان شهریه متغیر برای ۲۰ واحد درسی (تومان)
فنی مهندسی ۱/۱۲۰/۰۰۰

 

الی

۱/۱۶۰/۰۰۰

۷۰۵/۰۰۰

 

الی

۷۴۰/۰۰۰

علوم انسانی ۴۹۰/۰۰۰

 

الی

۵۲۰/۰۰۰

۷۱۰/۰۰۰

 

الی

۷۶۰/۰۰۰

علوم پایه ۵۴۵/۰۰۰

 

الی

۶۷۰/۰۰۰

۶۹۰/۰۰۰

 

الی

۷۳۵/۰۰۰

رشته های علوم ورزشی ۸۳۰/۰۰۰

 

الی

۹۵۰/۰۰۰

۵۸۰/۰۰۰

 

الی

۷۰۰/۰۰۰

هنر ۸۵۰/۰۰۰

 

الی

۱/۱۰۰/۰۰۰

۴۵۰/۰۰۰

 

الی

۶۰۰/۰۰۰

 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد در رشته های علوم انسانی حدود ۱/۲۰۰/۰۰۰ الی ۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد در رشته های فنی مهندسی حدود ۱/۴۰۰/۰۰۰ الی ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد در رشته های علوم پایه حدود ۱/۲۰۰/۰۰۰ الی ۱/۴۰۰/۰۰۰  تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد در رشته های علوم ورزشی حدود ۱/۴۰۰/۰۰۰ الی ۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد در رشته های هنر حدود ۱/۳۰۰/۰۰۰ الی ۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

شهریه رشته های مقطع کارشناسی علوم پزشکی دانشگاه آزاد

اسامی رشته ها میزات شهریه ثابت برای هر ترم تحصیلی (تومان) میزان شهریه متغیر برای ۲۰ واحد درسی (تومان)
پرستاری ۱/۸۹۰/۰۰۰

 

الی

۲/۱۰۰/۰۰۰

۲/۵۸۰/۰۰۰

 

الی

۲/۸۱۰/۰۰۰

مامایی ۱/۸۹۰/۰۰۰

 

الی

۲/۱۰۰/۰۰۰

۲/۲۵۰/۰۰۰

 

الی

۲/۶۰۰/۰۰۰

اتاق عمل ۱/۸۹۰/۰۰۰

 

الی

۲/۱۰۰/۰۰۰

۲/۵۸۰/۰۰۰

 

الی

۲/۸۱۰/۰۰۰

هوشبری ۱/۸۹۰/۰۰۰

 

الی

۲/۱۰۰/۰۰۰

۲/۵۸۰/۰۰۰

 

الی

۲/۸۱۰/۰۰۰

 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد در رشته پرستاری حدود ۴/۴۷۰/۰۰۰ الی ۴/۹۱۰/۰۰۰  تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد در رشته مامایی حدود ۴/۱۵۰/۰۰۰ الی ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد در رشته  اتاق عمل ۴/۴۶۰/۰۰۰ الی ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی  مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد در رشته هوشبری حدود ۴/۴۷۰/۰۰۰ الی ۴/۹۱۰/۰۰۰ تومان می باشد.

شهریه رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

اسامی رشته ها میزات شهریه ثابت برای هر ترم تحصیلی (تومان) میزان شهریه متغیر برای ۱۰ واحد درسی (تومان)
علوم پایه ۱/۷۶۰/۰۰۰

 

الی

۱/۸۴۰/۰۰۰

۱/۲۱۰/۰۰۰

 

الی

۱/۳۶۰/۰۰۰

علوم انسانی ۱/۵۴۰/۰۰۰

 

الی

۱/۶۲۰/۰۰۰

۱/۱۰۰/۰۰۰

 

الی

۱/۲۵۰/۰۰۰

فنی مهندسی  ۱/۹۶۰/۰۰۰

 

الی

۲/۰۷۰/۰۰۰

۱/۲۵۰/۰۰۰

 

الی

۱/۳۶۵۰/۰۰۰

علوم پزشکی  ۳/۳۶۰/۰۰۰

 

الی

۳/۸۵۵/۰۰۰

۲/۳۸۰/۰۰۰

 

الی

۲/۴۷۰/۰۰۰

 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در رشته های علوم پایه حدود ۲/۹۶۰/۰۰۰ الی ۳/۲۵۰/۰۰۰  تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد در رشته های علوم انسانی حدود ۲/۶۰۰/۰۰۰ الی ۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد در رشته های فنی مهندسی ۳/۲۵۰/۰۰۰ الی ۳/۴۵۰/۰۰۰  تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد در رشته های علوم پزشکی حدود ۵/۷۰۰/۰۰۰ الی ۶/۳۵۰/۰۰۰ تومان می باشد.

شهریه رشته های مقطع دکتری حرفه ای دانشگاه آزاد

اسامی رشته ها میزات شهریه ثابت برای هر ترم تحصیلی (تومان) میزان شهریه متغیر هر واحد نظری و عملی (تومان)
رشته های علوم انسانی ۴/۴۴۵/۰۰۰

 

الی

۵/۱۶۰/۰۰۰

۴۳۵/۰۰۰

 

الی

۴۶۵/۰۰۰

رشته های علوم پایه و فنی مهندسی ۶/۳۶۰/۰۰۰

 

الی

۶/۶۲۰/۰۰۰

۴۸۰/۰۰۰

 

الی

۵۴۰/۰۰۰

 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع دکتری حرفه ای  دانشگاه آزاد در رشته های علوم انسانی حدود ۷/۴۵۰/۰۰۰ الی ۹/۱۰۰/۰۰۰  تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع دکتری حرفه ای دانشگاه آزاد در رشته های علوم پایه و فنی مهندسی حدود ۸/۱۰۰/۰۰۰ الی ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

شهریه رشته های مقطع دکتری عمومی دانشگاه آزاد

اسامی رشته ها میزات شهریه ثابت برای هر ترم تحصیلی (تومان) میزان شهریه متغیر هرنیمسال تحصیل (تومان)
پزشکی ۵/۴۳۰/۰۰۰

 

الی

۶/۱۵۰/۰۰۰

۱/۲۹۸/۰۰۰

 

الی

۱/۳۷۵/۰۰۰

دندانپزشکی ۵/۴۲۰/۰۰۰

 

الی

۶/۱۵۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

 

الی

۱/۴۲۰/۰۰۰

داروسازی ۵/۴۳۰/۰۰۰

 

الی

۶/۱۲۰/۰۰۰

۱/۳۲۰/۰۰۰

 

الی

۱/۳۴۰/۰۰۰

 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع دکتری عمومی دانشگاه آزاد در رشته پزشکی حدود ۶/۷۵۰/۰۰۰ الی ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع دکتری عمومی دانشگاه آزاد در رشته دندانپزشکی حدود ۶/۷۰۰/۰۰۰ الی ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع دکتری عمومی دانشگاه آزاد در رشته داروسازی حدود ۶/۷۰۰/۰۰۰ الی ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 
 
 
میزان شهریه دانشگاه های ظرفیت مازاد ۹۸ – ۹۹
دانشگاه آزاد علاوه بر پذیرش دانشجو در ظرفیت آزاد به صورت مازاد بر ظرفیت نیز دانشجو پذیرش می کند که میزان شهریه در ظرفیت مازاد بیشتر از ظرفیت عادی و به صورت جداول زیر است :
رشته پزشکی ، داروسازی ، دندان پزشکی پیراپزشکی
مبلغ شهریه یک ترم تحصیلی (تومان) ۱۴/۰۰۰/۰۰۰

 

الی

۱۸/۰۰۰/۰۰۰

۶/۰۰۰/۰۰۰

 

الی

۷/۵۰۰/۰۰۰

 

میزان شهریه ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد رشته های غیرعلوم پزشکی

گروه آموزشی علوم انسانی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی
شهریه ثابت (تومان) ۲/۲۵۰/۰۰۰

 

الی

۳/۵۰۰/۰۰۰

۳/۳۰۰/۰۰۰

 

الی

۴/۸۰۰/۰۰۰

شهریه متغیر نظری (تومان) ۱۹۵/۰۰۰ ۱۸۵/۰۰۰

 

الی

۳۷۰/۰۰۰

شهریه متغیر عملی (تومان) ۲۸۵/۰۰۰ ۲۷۰/۰۰۰

 

الی

۶۷۰/۰۰۰

شهریه متغیر پایه (تومان) ۱۹۵/۰۰۰ ۱۷۵/۰۰۰

 

الی

۳۸۰/۰۰۰

شهیره متغیر پایه (تومان) ۱۹۵/۰۰۰ ۱۸۰/۰۰۰

 

الی

۳۸۰/۰۰۰

 

میزان شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مازاد ظرفیت

گروه آموزشی علوم انسانی فنی مهندسی و علوم پایه
شهریه ثابت (تومان) ۲/۳۵۰/۰۰۰

 

الی

۳/۵۰۰/۰۰۰

۲/۵۵۰/۰۰۰

 

الی

۴/۷۵۰/۰۰۰

شهریه متغیر نظری (تومان) ۲۵۵/۰۰۰

 

الی

۴۷۵/۰۰۰

۲۷۰/۰۰۰

 

الی

۴۵۰/۰۰۰

شهریه متغیر عملی (تومان) ۳۱۰/۰۰۰

 

الی

۷۲۰/۰۰۰

۳۳۰/۰۰۰

 

الی

۷۵۰/۰۰۰

شهریه هر واحد پایان نامه (تومان) ۷۰۰/۰۰۰

 

الی

۱/۳۰۰/۰۰۰

۷۰۰/۰۰۰

 

الی

۱/۳۰۰/۰۰۰

 • شهریه ثابت به همراه شهریه متغیر یک نیمسال تحصیلی ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی ارشد حدود ۵/۰۰۰/۰۰۰ الی ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • شهریه ثابت به همراه شهریه متغیر یک نیمسال تحصیلی ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد رشته های علوم پایه و فنی مهندسی دوره مقطع کارشناسی ارشد حدود ۵/۵۰۰/۰۰۰ الی ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • شهریه ثابت به همراه شهریه متغیر یک نیمسال تحصیلی ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد رشته های علوم پزشکی دوره کارشناسی ارشد حدود ۶/۰۰۰/۰۰۰۰ الی ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

میزان شهریه دکتری دانشگاه آزاد مازاد ظرفیت

گروه آموزشی علوم انسانی فنی مهندسی و علوم پایه
شهریه ثابت (تومان) ۵/۲۰۰/۰۰۰

 

الی

۵/۴۰۰/۰۰۰

۶/۱۰۰/۰۰۰

 

الی

۶/۳۰۰/۰۰۰

شهریه متغیر نظری (تومان) ۶۸۰/۰۰۰

 

الی

۸۷۰/۰۰۰

۷۲۰/۰۰۰

 

الی

۸۷۰/۰۰۰

شهریه متغیر عملی (تومان) ۹۸۵/۰۰۰

 

الی

۱/۱۵۰/۰۰۰

۹۹۰/۰۰۰

 

الی

۱/۱۵۰/۰۰۰

شهریه پایان نامه (تومان) ۸۷۵/۰۰۰

 

الی

۱/۱۵۰/۰۰۰

۹۱۵/۰۰۰

 

الی

۱/۱۵۰/۰۰۰

 • شهریه ثابت به همراه شهریه متغیر یک نیمسال تحصیلی ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد در مقطع دکتری رشته های علوم انسانی حدود ۹/۳۰۰/۰۰۰ الی ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • شهریه ثابت به همراه شهریه متغیر یک نیمسال تحصیلی ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد در مقطع دکتری رشته های فنی مهندسی و علوم پایه حدود ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ الی ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • شهریه ثابت به همراه شهریه متغیر یک نیمسال تحصیلی ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد در مقطع دکتری رشته های علوم پزشکی حدود ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ الی ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 
 
 
میزان شهریه دانشگاه های پیام نور ۹۸ – ۹۹
دانشگاه پیام نور در هیچ یک از مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجو پذیرش نمی کند و فقط در دوره های کارشناسی پیوسته ، کارشناسی ارشد و دکتری رشته های تحصیلی خود را ارائه می دهد که شهریه مصوب دانشگاه پیام نور در مقاطع فوق به شرح جداول زیر می باشد :

شهریه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور

گروه آزمایشی علوم انسانی علوم پایه فنی مهندسی و کشاورزی ، معماری و هنر
میزان شهریه ثابت

 

(تومان)

۱۷۵/۰۰۰ ۱۷۵/۰۰۰ ۱۷۵/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد دروس عمومی نظری

 

(تومان)

۲۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد دروس پایه نظری

 

(تومان)

۲۵/۰۰۰ ۲۷/۰۰۰ ۲۹/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد دروس اصلی و تخصصی

 

(تومان)

۲۵/۰۰۰ ۲۹/۰۰۰ ۳۲/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد دروس عملی کم هزینه

 

(تومان)

۶۵/۰۰۰ ۸۵/۰۰۰ ۸۵/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد دروس عملی پرهزینه

 

(تومان)

۹۰/۰۰۰ ۱۳۰/۰۰۰ ۱۳۰/۰۰۰
میزان شهریه پایان نامه

 

(تومان)

۲۱۰/۰۰۰ ۲۱۰/۰۰۰ ۲۱۰/۰۰۰
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور در رشته های علوم انسانی حدود ۷۵۰/۰۰۰ الی ۹۵۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور در رشته های فنی مهندسی حدود ۸۵۰/۰۰۰ الی ۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور در رشته های علوم پایه حدود ۸۰۰/۰۰۰ الی ۱/۱۵۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور در رشته های هنر و معماری حدود ۸۵۰/۰۰۰ الی ۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان می باشد.

شهریه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

گروه آزمایشی علوم انسانی علوم پایه ، فنی مهندسی 

میزان شهریه ثابت

(تومان)

۱/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد دروس نظری

 

(تومان)

۱۱۰/۰۰۰ ۱۱۰/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد دروس عملی کم هزینه

 

(تومان)

۳۱۵/۰۰۰ ۳۱۵/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد دروس عملی پرهزینه

 

(تومان)

۴۷۷/۰۰۰ ۴۷۷/۰۰۰
میزان شهریه پایان نامه

 

(تومان)

۴۷۵/۰۰۰ ۴۷۵/۰۰۰
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در رشته های علوم پایه حدود ۲/۵۰۰/۰۰۰ الی ۳/۵۰۰/۰۰۰  تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور در رشته های علوم انسانی حدود ۲/۰۰۰/۰۰۰ الی ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور در رشته های فنی مهندسی ۲/۵۰۰/۰۰۰ الی ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

شهریه مقطع دکتری دانشگاه پیام نور

گروه آموزشی علوم انسانی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی
میزان شهریه ثابت

 

(تومان)

۲/۴۸۵/۰۰۰ ۲/۴۸۵/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد درسی

 

 ( تومان )

۶۷۵/۰۰۰ ۸۷۰/۰۰۰
شهریه هر واحد رساله
( تومان )
۶۷۵/۰۰۰ ۶۷۵/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد درسی جبرانی

 

( تومان )

عمومی ۱۷۵/۰۰۰ ۱۷۵/۰۰۰
پایه (نظری) ۱۷۵/۰۰۰ ۱۷۵/۰۰۰
اصلی و تخصصی (نظری) ۱۷۵/۰۰۰ ۱۷۵/۰۰۰
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع دکتری حرفه ای  دانشگاه پیام نور در رشته های علوم انسانی حدود ۶/۵۰۰/۰۰۰ الی ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع دکتری حرفه ای دانشگاه پیام نور در رشته های فنی مهندسی حدود ۷/۵۰۰/۰۰۰ الی ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 • هزینه کل یک ترم تحصیلی مقطع دکتری حرفه ای دانشگاه پیام نور در رشته های فنی مهندسی حدود ۷/۰۰۰/۰۰۰ الی ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
 
 
 
میزان شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان ۹۸ – ۹۹
دانشگاه های پردیس خودگردان شعبه های دوم دانشگاه های روزانه می باشند و بیشترین میزان شهریه را در میان دانشگاه های شهریه پرداز دارند بنابراین اگر از توانایی مالی مناسبی برخوردار هستید ، می توانید رشته های این دانشگاه ها در زمان انتخاب رشته مدنظر خود قرار دهید. میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان در تمام دوره های تحصیلی و در تمام رشته در جداول زیر مشاهده می کنید :

میزان شهریه کارشناسی دانشگاه پردیس خودگردان

گروه آموزشی علوم انسانی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی
شهریه ثابت

 

(تومان)

۲/۲۵۰/۰۰۰

 

الی

۳/۴۶۰/۰۰۰

۳/۳۰۰/۰۰۰

 

الی

۴/۸۰۰/۰۰۰

شهریه متغیر دروس نظری

 

(تومان)

۱۹۰/۰۰۰ ۱۹۰/۰۰۰

 

الی

۳۷۰/۰۰۰

شهریه متغیر دروس عملی

 

(تومان)

۲۸۰/۰۰۰ ۲۷۰/۰۰۰

 

الی

۶۵۰/۰۰۰

شهریه متغیر دروس پایه

 

(تومان)

۱۸۰/۰۰۰ ۱۸۰/۰۰۰

 

الی

۳۸۰/۰۰۰

 • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی در رشته های علوم انسانی دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۳/۷۰۰/۰۰۰ الی ۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان است.
 • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی در رشته های علوم پایه ، فنی مهندسی و کشاورزی دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۴/۵۰۰/۰۰۰ الی ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان است.

میزان شهریه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس خودگردان

گروه آموزشی علوم انسانی فنی مهندسی ، کشاورزی ، علوم پایه
شهریه ثابت

 

(تومان)

۲/۳۰۰/۰۰۰

 

الی

۳/۴۰۰/۰۰۰

۲/۳۵۰/۰۰۰

 

الی

۴/۷۰۰/۰۰۰

شهریه هر واحد عملی

 

(تومان)

۲۴۰/۰۰۰

 

الی

۴۶۰/۰۰۰

۲۴۰/۰۰۰

 

الی

۴۸۵/۰۰۰

شهریه هر واحد نظری

 

(تومان)

۲۷۰/۰۰۰

 

الی

۶۵۰/۰۰۰

۲۶۰/۰۰۰

 

الی

۶۷۰/۰۰۰

شهریه هر واحد پایان نامه

 

(تومان)

۶۵۰/۰۰۰

 

الی

۱/۲۰۰/۰۰۰

۶۵۰/۰۰۰

 

الی

۱/۳۳۰/۰۰۰

 • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد در رشته های انسانی دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۵/۰۰۰/۰۰۰ الی ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان است.
 • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد در رشته های فنی مهندسی دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۵/۵۰۰/۰۰۰ الی ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان است.
 • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم پزشکی دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۶/۵۰۰/۰۰۰ الی ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان است.

 میزان شهریه مقطع دکتری دانشگاه پردیس خودگردان

گروه آموزشی علوم انسانی فنی مهندسی ، کشاورزی ، علوم پایه
شهریه ثابت

 

(تومان)

۲/۶۵۶۰/۰۰۰

 

الی

۵/۸۵۰/۰۰۰

۳/۲۰۰/۰۰۰

 

الی

۷/۲۵۰/۰۰۰

شهریه متغیر نظری

 

(تومان)

۵۷۰/۰۰۰

 

الی

۸۵۰/۰۰۰

۷۵۰/۰۰۰

 

الی

۸۵۰/۰۰۰

شهریه متغیر عملی

 

(تومان)

۹۵۰/۰۰۰

 

الی

۱/۱۴۰/۰۰۰

۹۵۰/۰۰۰

 

الی

۱/۲۰۰/۰۰۰

شهریه پایان نامه

 

(تومان)

۷۴۰/۰۰۰

 

الی

۱/۱۵۰/۰۰۰

۸۴۰/۰۰۰

 

الی

۲/۲۵۰/۰۰۰

شهریه آزمون جامع

 

(تومان)

۱/۳۲۰/۰۰۰

 

الی

۳/۶۵۰/۰۰۰

۱/۷۳۰/۰۰۰

 

الی

۳/۶۵۰/۰۰۰

 • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع دکتری در رشته های انسانی دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۹/۵۰۰/۰۰۰ الی ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان است.
 • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع دکتری در رشته های علوم پایه دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ الی ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان است.
 • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع دکتری در رشته های فنی مهندسی دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ الی ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان است.
 • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع دکتری در رشته های علوم پزشکی دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ الی ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان است.

میزان شهریه رشته های علوم پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان

نام رشته  میزان شهریه
پزشکی ۱۶ الی ۲۲ میلیون تومان

 

(یک ترم تحصیلی)

دندان پزشکی ۱۷ الی۲۲ میلیون تومان

 

(یک ترم تحصیلی)

داروسازی ۱۶ الی ۲۱ میلیون تومان

 

(یک ترم تحصیلی)

پرستاری ، فیزیوتراپی ، اتاق عمل ، مامایی و سایر رشته های پیراپزشکی ۷ الی ۸ میلیون تومان

 

(یک ترم تحصیلی)

 
 
 
میزان شهریه دانشگاه های علمی کاربردی ۹۸ – ۹۹
دانشگاه علمی کاربردی دارای کمترین میزان شهریه در میان دانشگاه های شهریه پرداز است و مناسب برای داوطلبانی است که از نظر مالی توانایی پرداخت شهریه های زیاد را ندارند.

میزان شهریه مقطع کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

گروه آزمایشی صنعت کشاورزی مدیریت و خدمات اجتماعی فرهنگ و هنر
شهریه ثابت (تومان) ۴۷۵/۰۰۰ ۳۶۵/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰ ۳۹۰/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد نظری عمومی (تومان) ۱۸/۰۰۰ ۱۸/۰۰۰ ۱۷/۰۰۰ ۱۸/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد عملی (تومان) ۲۸/۰۰۰ ۲۸/۰۰۰ ۲۸/۰۰۰ ۲۸/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد نظری تخصصی (تومان) ۲۷/۰۰۰ ۱۹/۰۰۰ ۱۸/۰۰۰ ۲۰/۵۰۰
شهریه متغیر هر واحد آزمایشگاهی (تومان) ۴۲/۵۰۰ ۲۸/۰۰۰ ۲۸/۰۰۰ ۳۰/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد کارگاهی و پروژه (تومان) ۴۵/۰۰۰ ۳۴/۰۰۰ ۳۱/۰۰۰ ۳۳/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد کاربینی و کارورزی  ۹۱/۰۰۰ ۹۱/۰۰۰ ۸۳/۰۰۰ ۷۸/۰۰۰

میزان شهریه مقطع کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی 

گروه آزمایشی صنعت کشاورزی مدیریت و خدمات اجتماعی فرهنگ و هنر
شهریه ثابت (تومان) ۴۸۵/۰۰۰ ۳۸۰/۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد نظری عمومی (تومان) ۲۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد عملی عمومی (تومان) ۳۲/۸۰۰ ۳۲/۸۰۰ ۳۲/۸۰۰ ۳۲/۸۰۰
شهریه متغیر هر واحد نظری تخصصی (تومان) ۲۶/۹۰۰ ۲۰/۰۰۰ ۱۷/۹۰۰ ۲۰/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد آزمایشگاهی ۴۳/۰۰۰ ۳۰/۰۰۰ ۲۹/۵۰۰ ۳۰/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد کارگاهی و پروژه ۴۶/۶۰۰ ۳۵/۴۰۰ ۳۲/۷۰۰ ۳۴/۰۰۰
شهریه متغیر هر واحد کاربینی و کارورزی ۹۱/۰۰۰ ۹۱/۰۰۰ ۸۳/۰۰۰ ۸۷۰/۰۰۰
 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره میزان شهریه دانشگاه ها ۹۸ - ۹۹

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.